Zorginkoop door zorgverzekaars

In de nieuwe Zorgverzekeringswet die in 2006 is ingevoerd in Nederland hebben zorgverzekeraars een belangrijke rol. Zij zijn de partij die namens zorgverleners en patiënten, de klant en tevens polishouder, verantwoordelijk zijn voor de inkoop van voldoende zorg bij zorgverleners.
Voor de langdurige blijvende zorg waarbij geen (volledig) herstel mogelijk is, gebeurt dat via organisaties zoals PrimaCura. De zorgverzekeraars kopen niet alleen de zorg in maar controleren ook of de zorg geleverd is en rekenen daarbij letterlijk met de zorggroep af. Waarna de PrimaCura afrekent met de leverancier van deze zorg.

Zorgverzekeraars met voorrang

In de regio Midden Brabant zijn twee verzekeraars zo groot dat PrimaCura met hen afzonderlijke afspraken maakt over de te leveren zorg. Samen willen we naar een stabiele situatie, zodat patiënten en de zorgaanbieders weten wat er de komende jaren verwacht mag worden. Deze zorgverzekeraars zijn CZ en VGZ.

Overige zorgverzekeraars

Er zijn veel meer verzekeraars in Nederland dan CZ en VGZ. Deze verzekeraars hebben gemiddeld minder verzekerden in deze regio, daarom volgen deze partijen soms het beleid van de grote verzekeraars in dit gebied. Het is niet altijd duidelijk hoe en waarom verzekeraars afwijken van het beleid, maar dat is een gevolg van de vrijheid die door de marktwerking is ontstaan. Voor u als patiënt is het dus belangrijk om na te gaan wat uw polis en verzekeraar precies wel en niet vergoeden als het gaat om de door ons aangeboden zorgprogramma's.

Meer informatie over verre verzekeraars vindt u via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) of via de website van uw verzekeraar.