Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

MDO Kwetsbare Ouderen

Eén van de manieren om de samenwerking en afstemming tussen de betrokken professionals rondom de kwetsbare ouderen te versterken, is het houden van multidisciplinaire overleggen (MDO’s).  Dit is een onderdeel van de Module Kwetsbare Ouderen zoals deze in de regio is uitgezet. Vanuit de Programmacommissie Kwetsbare Ouderen van PrimaCura bieden we ondersteuning bij het (nog) beter vormgeven van het "MDO Kwetsbare Ouderen". We streven hierbij naar kwalitatief goede ouderenzorg, rekening houdend met een aanvaardbare tijdsinvestering. 

Project

Om de huisartsen(praktijken) te faciliteren in het MDO Kwetsbare Ouderen is PrimaCura een project gestart om te komen tot een goede handreiking MDO bij/voor kwetsbare ouderen.

Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundige en de specialisten ouderengeneeskunde worden gevraagd een vragenlijst in te vullen.  Voor elke disicpline is een andere vragenlijst opgesteld. Op deze manier wordt onderzocht: 

  • wat er goed gaat en wat beter kan;
  • in hoeverre "VIPLive Samenwerken" voor het MDO gebruikt wordt en 
  • welke ondersteuning hierbij gewenst is. 

Bij deze ondersteuning is Marieke Dooremalen als projectleider betrokken. 

Uitkomsten

De informatie die met de vragenlijst is aangereikt wordt gebruikt voor het opstellen van de handreiking MDO kwetsbare ouderen eventueel gecombineerd met scholing en/of training on the job.

In onderstaande factsheets vind je de uitkomsten van de vragenlijsten die zijn ingevuld door:

Met de verzamelde informatie uit de vragenlijsten wordt nu gewerkt aan een  handreiking MDO kwetsbare ouderen waarbij praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen worden betrokken.  Er wordt hard gewerkt om de handreiking gereed te hebben.