Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid.

Dit vraagt een meer gestructureerde aanpak, die gericht is op samenwerking binnen de zorg en over domeinen heen. De zorg voor kwetsbare ouderen omvat vele onderwerpen: medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook het maken van zorgbehandelplannen, vroegtijdige zorgplanning en samenwerking met het sociale domein.

Zorggroep RCH biedt praktische ondersteuning aan alle huisartsenpraktijken die dat willen. Het kernteam ouderenzorg helpt bij het opzetten en implementeren van de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Daarnaast bieden wij regelmatig deskundigheidsbevordering aan in de vorm van scholing en intervisie.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator
Moniek Gordijn
moniek.gordijn@rchmbr.nl
06 – 46751477

Consulent
Marleen Everaars
marleen.everaars@rchmbr.nl
06 – 46169480

Kaderhuisarts
Monique Helmers

Zorgprogramma

Klik hier voor het zorgprogramma kwetsbare ouderen.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het zorgprogramma kwetsbare ouderen? Stuur dan een e-mail naar Marleen Everaars

Indicatoren

Om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar zijn er minimale indicatorensets opgesteld per zorgprogramma. Deze indicatorensets dienen jaarlijks te worden geregistreerd in het HIS. Daarnaast vormt deze set een basis voor het inrichten van een protocol in het HIS.

Klik hier voor het overzicht Registratie Chronische zorg.

Bezoek de pagina's over HIS en VIPLive voor meer informatie. 

Geen programmatische zorg

Wat moet je doen als een patiënt niet op een consult komt? Lees hier de afspraken hoe dit te registreren in het HIS.

In de Toolkit Kwetsbare ouderen zijn de volgende documenten beschikbaar:

Tools in zorgprogramma kwetsbare ouderen: 

Korte vragenlijsten zoals TFI en TraZAG

Orion

Jouw sociale kaart: breng jouw wijk in kaart

MoCa-Test

Zorg- & behandelwensenformulier

Laego kaart

Aanvullende  tools:

Video ketenzorg (kwetsbare) ouderen Midden-Brabant

Spoedbedden zorg


 

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt samengewerkt met:

  • Huisartsen 
  • één of meerdere vaste wijkverpleegkundigen
  • Specialist ouderengeneeskunde en
  • Casemanager dementie

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Geef via dit formulier wijzigingen door.