POH-GGZ

Een POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de GBGGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

Zorg geleverd door de POH-GGZ kenmerkt zich door een brede diversiteit aan zorgzwaarte. Hierdoor is het niet bij iedere cliënt gewenst om een volledige vraagverheldering inclusief verwijsondersteuner af te nemen of een individueel zorgplan op te stellen. Bovendien kan in overleg met de cliënt besloten worden of al dan niet gekozen moet worden voor een verwijzing, het gebruik van e-health, groepsgewijze behandeling of juist chronische ondersteuning. Het zorgprogramma geeft ruimte om de POH-GGZ intensief te begeleiden in het maken van dergelijke keuzes.

De hoofdactiviteiten van de POH-GGZ binnen dit zorgprogramma zijn:

  • Intakegesprek (vraagverheldering, verwijsondersteuning/triage instrument, individueel zorgplan)
  • Bepalen zorgvraag (verwijzing naar zelfhulp/sociaal domein, zelf begeleiden/behandelen, verwijzing naar GBGGZ/SGGZ)
  • Begeleiden/behandelen patiënt (gesprekken, e-health, consultatie, groepsgesprekken, chronische ondersteuning)
  • Afronden begeleiding/behandeling (einde zorgvraag, zelfzorg-ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid)

Meer informatie over POH- GGZ op de website van PRO-PrimaCura.

POH-GGZ Jeugd

Wanneer kinderen of jongeren voor vragen komen te staan op emotioneel, gedragsmatig of sociaal gebied en ze daarbij last hebben van psychische en/of psychosociale problemen, kan een huisarts hierbij hulp bieden, vaak samen met de POH-GGZ. Niet iedere reguliere POH-GGZ in een huisartsenpraktijk heeft de kennis van en affiniteit met jeugdproblematiek. Huisartsen kunnen kinderen of jongeren daarom doorverwijzen naar een POH-GGZ Jeugd die gespecialiseerd is in ondersteuning bij diverse jeugdproblematieken.

Meer over het project POH-GGZ Jeugd op de de website PRO-PrimaCura.