Zorgprogramma GGZ

Het zorgprogramma is door PRO-PrimaCura ontwikkeld om hiermee de zorg rondom de GGZ in de regio gezamenlijk te organiseren en daarmee de noodzakelijke zorg rondom GGZ-klachten te versterken. De keten is gebouwd als een schil om de patiënt en de huisarts heen, met de generalistische Basis GGZ als eerste samenwerkingspartner. Het doel is de huisarts, de POH-GGZ en de psycholoog in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen.

PRO-PrimaCura is een joint venture tussen PrimaCura en Praktijksteun. Gedragen door een constructieve samenwerking met de zorgverzekeraars CZ en VGZ, heeft PRO-PrimaCura met haar kernpartners een sterk draagvlak binnen de regio Midden-Brabant en de GGZ.

Zorgprogramma

De Basis GGZ bestaat uit de huisarts, de POH-GGZ en de GBGGZ.

Bezoek de website van PRO-PrimaCura voor meer informatie.

Op de website van PRO-PrimaCura is alles omtrent het Zorgprogramma Basis GGZ te lezen:

Inclusiecriteria

Patiënt met:

  • Lichte GGZ-problematiek, waarbij vaak geen sprake is van (een vermoeden van) een DSM-diagnose.
  • Zwaardere GGZ-problematiek, waarbij sprake is van (een vermoeden van) een DSM-diagnose.

Exclusiecriteria

Niet van toepassing

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het zorgprogramma Basis GGZ stuur dan een e-mail naar Petra Geerts. Zij zal een afspraak maken voor verdere uitleg over het zorgprogramma GGZ.

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma GGZ wordt samengewerkt met:

  • Huisartsen 
  • Psychologen
  • Specialistische GGZ-zorgverleners

Op de Sociale kaart zijn alle gecontracteerde partners terug te vinden.

Contactpersonen

Relatiebeheerder Eerstelijns GGZ
Petra Geerts
p.geerts@prorch.nl
Telefoon: 06 – 4515 9254

Operationeel manager PRO-PrimaCura
Niek Janssen
n.janssen@prorch.nl 
Telefoon:  088 – 201 38 24 

Kaderarts (GZ-Psycholoog)
Froukje Wouts
f.wouts@prorch.nl
Telefoon: 06 – 1900 7013