ADHD bij Jeugd

In september 2016 is in Midden-Brabant gestart met de aanpak ADHD bij Jeugd, vanuit een samenwerking tussen het ETZ, de GGD, de GGZ en PRO-PrimaCura. De meerwaarde van deze aanpak is dat de samenwerking tussen deze partijen is verbeterd: er zijn kortere lijnen en er is een duurzame samenwerking ontstaan tussen het sociaal en medisch domein. Ook zijn en blijven alle kinderen met ADHD in beeld, is er een meer eenduidig beleid in de regio, wordt vroegsignalering versterkt en wordt snellere terug verwijzing van GGZ en ETZ naar de huisartsenpraktijk bevorderd.  

Deze aanpak wordt vanuit PRO-PrimaCura geïmplementeerd en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten in Midden-Brabant. 

Project

Binnen het project wordt de volgende landelijke richtlijn gevolgd:
NHG-standaard ADHD bij Kinderen

Inclusiecriteria

Patiënt tot 18 jaar met de diagnose ADHD of een vermoeden van ADHD.

Meer informatie

Meer informatie over dit project en ondersteunende materialen ten behoeve van de implementatie zijn op de website van PRO-PrimaCura te vinden.  PRO-PrimaCura rolt ook het Zorgprogramma GGZ uit. Hier vind je meer informatie over dit Zorgprogramma. 
Heb je interesse om deel te nemen aan het project ADHD bij Jeugd? Stuur een e-mail naar Petra Geerts.

Contactpersonen

Relatiebeheerder
Petra Geerts
Telefoon: 06 – 45159254

Huisarts
Corien Wynhoven
Telefoon: 06 – 4353 9949