Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Persoonsgericht werken in de praktijk

Iedere patiënt is uniek, maar natuurlijk is dat ook iedere zorgverlener. Dit betekent dat een zorgverlener op zijn eigen manier invulling geeft aan persoonsgericht werken in de praktijk, rekening houdend met de wensen en omstandigheden van de patiënt.

Om je hierbij te ondersteunen zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld:

Vilans:Tips voor het geven van persoonsgerichte zorg

Vilans: Whitepaper persoonsgerichte zorg

InEen: Organisatiescan persoonsgerichte zorg

Consultvoering

Behandelingen slaan beter aan en patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. 

Er zijn verschillende consultmodellen waarbij een proactieve houding van de patiënt wordt gestimuleerd en de zorgprofessional een meer coachende rol heeft.  Denk hierbij aan:  

Samen beslissen-model 

de 3 goede vragen

Motiverende gespreksvoering


Meer informatie over consultvoering:

ZO!: Instrumentenkiezer Opstart zorg 

ZO!: Instrumentenkiezer Gezamenlijke besluitvorming 

ZO!: Instrumentenkiezer Zorgproces 

ZO! Consultmodellen

Positieve Gezondheid

Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. (Machteld Huber). Steeds meer professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te verbeteren. Of het nu gaat om spreekuren, beleidskeuzes of de zorg voor patiënten.

Er is een online tool beschikbaar waarmee je je patiënt eenvoudig in beeld kunt krijgen hoe het met hem/haar gaat. De uitkomsten kun je bespreken met je patiënt. Uiteraard kan je ook voor jezelf deze tool gebruiken. 

Mijn Positieve Gezondheid Tools 

Positieve Gezondheid 

iPH: Hoe Positieve Gezondheid de publieke gezondheid helpt versterken 

Zelfmanagement/e-health

Zelfmanagement zijn de activiteiten van individuen om met chronische gezondheidsproblemen om te gaan. Het betreft omgaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en psychosociale consequenties en/of de omgang met risicofactoren en aanpassing in leefstijl.

Voor de patiënt betekent dit onder meer het zelf bepalen hoe de behandeling van de aandoening eruit ziet. Bijvoorbeeld over medicijngebruik, onderzoeken en leefstijlveranderingen.

Meer informatie hierover: 

NHG: Huisartsen vinden stimuleren zelfmanagement belangrijk

Kennisplein Zorg voor beter