Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Wat is gecombineerde leefstijlinterventie (GLi)

Gecombineerde leefstijlinterventie is een combinatie van advies over en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. De GLi is bedoeld voor gemotiveerde mensen met overgewicht gerelateerd gezondheidsrisico, en heeft als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. Per 1 januari 2019 wordt de GLi vergoed vanuit de basisverzekering.

Zorggroep RCH speelt vanuit haar regionale functie een rol op het gebied van de toeleiding van patiënten naar de leefstijlcoach. Hiertoe is RCH een samenwerking aangegaan met ZoHealthy Leefstijl & Preventie. 
Per 1 januari 2020 biedt ZoHealthy Leefstijl & Preventie, ook Gecombineerde Leefstijl interventie (GLi) aan in regio Midden-Brabant. 

Effectief programma door geaccrediteerde leefstijlcoaches

ZoHealthy Leefstijl & Preventie biedt CooL (Coaching op Leefstijl) aan via het programma ‘Overgewicht te lijf (volwassenen)’. Dit leefstijlprogramma is er voor patiënten met een BMI vanaf 30 én voor patiënten met een BMI vanaf 25 met een gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (zoals een verhoogd risico op diabetes type 2 en/of hartvaatziekten, apneu en/of artrose). Het programma heeft een behandelfase van 1 jaar en een onderhoudsfase van 1 jaar. Per jaar vinden 4 individuele gesprekken en 8 groepsgesprekken plaats.

Leefstijlcoaches 

Het leefstijlprogramma wordt begeleid door geaccrediteerde leefstijlcoaches. In de regio Tilburg werkt ZoHealthy Leefstijl & Preventie samen met diverse leefstijlcoaches, deze leefstijlcoaches voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. In samenspraak met de patiënt en eventueel huisarts kunnen er andere disciplines bij betrokken worden zoals een diëtist, fysiotherapeut, POH GGZ of psycholoog.
Meer informatie over de leefstijlcoaches is te vinden op de website www.zohealthylife.nl.
Ben je voor een andere vraag op zoek naar een leefstijlcoach, kijk dan eens op Leefstijlcoaching Hart van Brabant.

Aanmelden

De patiënt wordt door de huisarts verwezen naar ZoHealthy Leefstijl & Preventie via VIPLive of de patiënt meldt zichzelf aan via de website: www.zohealthylife.nl. De leefstijlcoach neemt dan zo snel mogelijk contact met de patiënt op. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het leefstijlprogramma ‘Overgewicht te lijf (volwassenen)’ kun je contact opnemen met ZoHealthy Leefstijl & Preventie via telefoonnummer 0162 - 24 77 77 of stuur een mail naar overgewicht@zohealthy.nl

Folder

Voor patiënten is er een folder beschikbaar.  Deze is ook opvraagbaar via secretariaat@rchmbr.nl.