Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Zorgprogramma Oogzorg

Per januari 1 oktober 2020 is het zorgprogramma oogzorg gestart in opdracht van Samendraads, een samenwerking tussen ETZ en Zorggroep RCH – waar medisch specialisten en huisartsen samenwerken. Dit nieuwe zorgprogramma wordt vanuit Samendraads door Zorggroep RCH geïmplementeerd. 

Het zorgprogramma is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars. Vanuit Zorgbelang Brabant worden de
patiëntenbelangen behartigd.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator
Inge van den Borne
i.vandenborne@eerstelijnsservicepunt.nl
06 – 4075 8299

Huisarts
Jeroen van Overveld
Paul van den Broek

Specialist
Henk Veraart
Floor Tukkers

Optometrist
Oogzorgpunt
info@oogzorgpunt.nl

Zorgprogramma

De verwijzing van de huisarts naar de optometrist voorkomt onnodige (dure) consulten in de 2e lijn en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. De oogarts krijgt hierdoor meer ruimte zich te richten op de specialistische oogzorg. Daarnaast komen eventuele secundaire verwijzingen veel gerichter binnen in de 2e lijn. De optometrist heeft de patiënt immers al beoordeeld, onderzocht en (voor)behandeld.
Klik hier voor  zorgprogramma  oogzorg

Inclusiecriteria

Verwijs naar Oogzorgpunt via ZorgDomein indien :

Patiënt is > 8 jaar en heeft  één (of meerdere) van de hieronder beschreven klachten:

 • Niet-acute visus gerelateerde klachten (niet bekend zijnde met oogheelkundige problematiek);
 • Vlekken/flitsen;
 • Dubbelbeelden (monoculair);
 • Irritatie ogen, branderigheid, tranende ogen, rood oog;
 • Verhoogde oogdruk geconstateerd door opticien;
 • Risico op glaucoom (familiair of hoge oogdruk, geconstateerd bij screening);
 • Cataract geconstateerd door opticien (of verdenking cataract) zonder dat patiënt zelf klachten ervaart;
 • Refractie gerelateerde problematiek die door de opticien niet op te lossen is;
 • Onduidelijk advies vanuit opticien (onbegrijpelijke onderzoeksuitslagen die patiënt meeneemt naar de huisarts);
 • Grote mate van onzekerheid of angst bij de patiënt n.a.v. problematiek van de ogen.

Exclusiecriteria

 • n.v. t.

Iedere bij RCH aangesloten huisarts kan zijn/haar patiënten doorverwijzen naar de optometrist van Oogzorgpunt.

ZorgDomein

De verwijzing verloopt via ZorgDomein: paramedische zorg → optometrie → Oogzorgpunt.

Let daarbij op het volgende:

 • Formuleer een heldere vraag voor de optometrist.
 • Zorg dat de contactgegevens van de patiënt (mail en telefoon) meegestuurd worden met de verwijzing.
 • Geef de verwijzing aan de patiënt mee (geprint of via mail), hierin staat een duidelijke instructie voor het maken van een afspraak met de optometrist.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Inge van den Borne.

Het advies van de optometrist wordt via een Edifactbericht naar  het HIS van de huisarts verzonden. 

Indicatoren

Het zorgprogramma wordt gemonitord op de volgende indicatoren:

 • Ervaren kwaliteit van zorg
  • Tevredenheid patiënten
  • Ervaren samenwerking oogartsen, huisartsen en optometristen
 • Kostenbesparing door taakherschikking (minder consulten in de 2e lijn)
  • Afname aantal lichte DBC’s in de 2e lijn
  • Verandering casemix zorgproducten
 • Toegankelijkheid zorg
  • Daling in de wachttijd bij eerste verwijzingen oogheelkunde
  • Toegangstijd 1elijns optometrie na verwijzing door de huisarts
 • Verwijzingen
  • Aantal verwijzingen naar de 1elijns optometrist.
  • Aantal secundaire verwijzingen naar 2de lijns oogzorg (patiënten die na consult bij optometrist alsnog worden verwezen naar de 2e lijn)
  • Monitoren van diagnoses en herhaalfactor consulten 1ste lijn optometrist
 • E-consult
  • Aantal E-consulten tussen optometrist en oogarts

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma oogzorg wordt samengewerkt met:

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Stuur een bericht met je wijzigingen naar ons secretariaat.