Hartfalen

Per 1 april 2018 is het zorgprogramma hartfalen gestart in opdracht van Samendraads, een samenwerking tussen ETZ en PrimaCura – waar medisch specialisten en huisartsen samenwerken. Dit nieuwe zorgprogramma wordt vanuit Samendraads door PrimaCura geïmplementeerd. 

Het zorgprogramma is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator
Moniek Gordijn
moniek.verberk@primacura.nl
06 – 4675 1477

Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
Leonie Tromp

E-consult (VIPLive)
Paul van den Broek
Cardioloog ETZ

Collegiaal overleg
Hartfalenverpleegkundige ETZ
hartfalenpoli@etz.nl

Zorgprogramma

Klik hier voor de Samenvattingskaart Hartfalen (versie 3-9-2020).
Binnen het zorgprogramma worden de volgende landelijke richtlijnen gevolgd:

NHG-Standaard Hartfalen (mei 2021)

ESC guideline acute en chronic heart failure (2016)

Richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

Protocol Hartfalen-Diabetes Mellitus t2: start SGLT2-remmer wegens cardiologische indicatie

Inclusiecriteria

Patient stemt in met deelname ketenzorg.

Patiënten met diagnose hartfalen. Hieronder vallen:

K77

K77.01

K77.02

Decompensatio cordis

Acute decompensatio cordis/astma cardiale

Chronische decompensatio cordis

Exclusiecriteria

Patiënten met hartfalen onder behandeling van cardioloog.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het zorgprogramma hartfalen? Stuur dan een e-mail naar Moniek Gordijn.

Indicatoren

Om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar zijn er minimale indicatorensets opgesteld per zorgprogramma. Deze indicatorensets dienen jaarlijks te worden geregistreerd in het HIS. Daarnaast vormt deze set een basis voor het inrichten van een protocol in het HIS.

Klik hier voor het overzicht Registratie Chronische zorg.

Bezoek de pagina's over HIS en VIPLive voor meer informatie. 

Geen programmatische zorg

Wat moet je doen als een patiënt niet op een consult komt? Lees hier de afspraken hoe dit te regisreren in het HIS.

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma Hartfalen wordt samengewerkt met:

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Stuur een bericht met je wijzigingen naar ons secretariaat.