Zorgprogramma Diabetes

Sinds een aantal jaren biedt de zorggroep een uitgebreid en gevalideerd zorgprogramma voor diabetes patiënten.  Alle contactinformatie, tools, links, stroomschema's, registratiehulp en deelname voorwaarden handig bij elkaar.  Heb je suggesties of aanvulling? Wij stellen je reactie zeer op prijs.
Binnen het zorgprogramma Diabetes kent PrimaCura de volgende contactpersonen.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator
Moniek Gordijn
moniek.verberk@primacura.nl
06 – 4675 1477

Kaderhuisarts DMt2
Paul van den Broek

E-consult (VIPLive)
Paul van den Broek
Nefroloog ETZ
Internist ETZ

Zorgprogramma

Binnen het zorgprogramma worden de volgende richtlijnen gevolgd:

Transmurale Richtlijn DM Type 2

NDF Zorgstandaard Diabetes

Landelijke Transmurale Afspraken

NHG-Standaard Diabetes Mellitus T2

Streefwaardes oudere of kwetsbare patiënt met DMT2

Protocol Koolhydraatbeperkt dieet

Protocol GLP-1 in de eerste lijn  

Richtlijn frequentie fundus screening

Protocol Hartfalen-Diabetes Mellitus t2: start SGLT2-remmer wegens cardiologische indicatie

Preferentiebeleid VGZ 2021 Insuline

Vanaf 1 jan 2021 hanteert met name door VGZ, een aanvullend preferentiebeleid op diverse medicamenten en devices. Voor sommige middelen betekent dit dat patiënten moeten wisselen.
Deze preferente middelen hebben bijvoorbeeld een ander soort inhalator of een andere insulinepen met hetzelfde geneesmiddel.

Als via het Elektronisch VoorschrijfSysteem (EVS) wordt voorgeschreven ontstaan er geen problemen.  Hoe je in de preferente HIS-en een geneesmiddel uit het formularium vanuit het EVS voorschrijft, staat uitgelegd bij de veelgestelde vragen van deze HIS-en op onze website.

Bij insulinegebruik is er keuze uit diverse soorten. Insuline wordt met levende organismen gemaakt en daarom een biological genoemd. Als een nieuw insuline (=specialité) een aantal jaren op de markt is, mogen andere fabrikanten dit namaken: ‘biosimilar-insuline’ (=generiek) genoemd.
Een biosimilar-insuline is vaak goedkoper omdat het ontwikkel- en onderzoekstraject korter is.
Het betreft de volgende insulines:

Specialité:Biosimilar:
kortwerkende insuline Humalog®insuline Lispro®van Sanofi
kortwerkende insuline Novorapid®insuline Aspart® van Sanofi
middellang werkend insuline Humuline®  insuline Isofaan® van Novonordisk
langwerkende insuline Lantus®insuline Abasaglar®

Al deze biosimilars zijn door de EMA (Europees Medicijn Agentschap) goedgekeurd en even veilig en effectief als het origineel. Voor de nieuwste soorten insuline met een nog langere werking (dan Abasaglar100E/ml) of hogere concentratie (>100E/ml) bestaat er zelden een goede indicatie in de 1e lijn.

Hoe werkt het overstappen van insuline?
Bij deze voorgeschreven specialité-insulines zal het biological afgeleverd worden aan de VGZ-verzekerden. Je kunt je patient hier alvast op voorbereiden: het nieuwe toedieningssysteem/andere pen uitleggen.
Meer informatie is te vinden in  "Aandachtspunten voor overstap van/naar biosimilars"

Inclusiecriteria

 • Patiënten met diabetes type 2 (als de huisarts de hoofdbehandelaar is).

Exclusiecriteria

 • Patiënten met diabetes type 1.
 • Patiënten onder behandeling bij de internist.

Hieronder vind je het volledige stroomschema van diabetes

Klik op de blokken voor verdere toelichting over de fase.

Leefstijlprogramma "Keer Diabetes2 Om"

In samenwerking met Voeding Leeft faciliteert zorgverzekering VGZ ‘Keer Diabetes2 Om’, een multidisciplinair leefstijlprogramma, gericht op het omkeren van diabetes type 2.

Dit programma zet voeding, beweging èn ontspanning in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven.

Begeleiding

De patiënt bezoekt tijdens deelname aan het programma de praktijkondersteuner/huisarts voor de reguliere kwartaalcontroles. Waar nodig past de zorgverlener de medicatie aan. De praktijkondersteuner kan met inhoudelijke vragen in relatie tot de deelnemende patiënt terecht bij de verpleegkundige van Keer Diabetes2 Om. De contactgegevens ontvang je bij aanvang van de deelname van de  patiënt. Voor meer informatie zie ook de website https://keerdiabetesom.nl of mail naar Ceciel Strik.

Inclusiecriteria

 • Verzekerd bij: VGZ, incl. merken VGZ, National Academic, Besured, Promovendum 
 • Diabetes Mellitus type 2
 • Gebruik van diabetesmedicatie
 • Overgewicht (BMI 25-41)
 • Leeftijd (tot 75 jaar)
 • Beheersing van de Nederlandse taal

Exclusiecriteria

 • Diabetes Mellitus type 1
 • Ernstig COPD (Gold III of IV)
 • Nierinsufficiëntie (<eGFR/MDRD 45)
 • Hartfalen (klasse 2 t/m 4)/decompensatio cordis
 • Maagverkleining of maagbandje
 • Eetstoornis
 • Eerder deelgenomen aan groepsprogramma Keer Diabetes2 Om

Deelnemen? 

Tijdens de informatiebijeenkomst ontvangt de patiënt een inschrijfformulier. Indien nodig neemt de begeleider van Keer Diabetes2 Om contact op met de praktijk. Als huisarts blijf je te allen tijde hoofdbehandelaar van je patiënt.

Communicatie bij deelname

Neemt jouw patiënt deel aan het programma? Voorafgaand neemt het team van Keer Diabetes2 Om contact met je op. Indien nodig, zoekt het Keer Diabetes2 Om team  tijdens het programma contact op met uw praktijk. De frequentie is afhankelijk van de complexiteit van de ziekte die de patiënt ervaart.

Vergoeding 

De volgende zorgverzekeraars vergoeden Keer Diabetes2 Om bijna volledig: VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, Zekur, Zorgzaam, Aevitae, Promovendum, National Academic en Besured. 

De patiënt betaalt zelf €295,-. Deze betaling staat los van het eigen risico van de zorgverzekering. Mocht dit bedrag te hoog zijn, dan kan hier rekening mee gehouden worden. De patiënt kan dan contact opnemen met Keer Diabetes2 Om via telefoonnummer 020 – 221 79 06.

Indicatoren

Om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar zijn er minimale indicatorensets opgesteld per zorgprogramma. Deze indicatorensets dienen jaarlijks te worden geregistreerd in het HIS. Daarnaast vormt deze set een basis voor het inrichten van een protocol in het HIS.

Klik hier voor het overzicht Registratie Chronische zorg.

Stroomschema registratie diabetes

In onderstaande documenten zijn de afspraken rondom registratie terug te vinden.

Stroomschema Diabetes Registratie

Stroomschema Diabetes Cluster Labbepaling

Stroomschema Diabetes Labaanvraag bij medicatie

Stroomschema Diabetes Risicofactoren retinopathie

Bezoek de pagina's over HIS en VIPLive voor meer informatie. 

Geen programmatische zorg

Wat moet je doen als een patiënt niet op een consult komt? Lees hier de afspraken hoe dit te registreren in het HIS.

Zorgverleners

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma diabetes wordt samengewerkt met:

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Stuur een bericht met je wijzigingen naar ons secretariaat.