CVRM

Sinds een aantal jaren biedt de zorggroep een uitgebreid en gevalideerd zorgprogramma voor CVRM patiënten.  Alle contactinformatie, tools, links, stroomschema's, registratiehulp en deelname voorwaarden handig bij elkaar.  Heb je suggesties of aanvulling? Wij stellen je reactie zeer op prijs.
Binnen het zorgprogramma CVRM kent PrimaCura de volgende contactpersonen.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator
Moniek Gordijn
moniek.verberk@primacura.nl
06 – 4675 1477

Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
Leonie Tromp

E-consult (VIPLive)
Paul van den Broek
Nefroloog ETZ

Zorgprogramma

Binnen het zorgprogramma worden de volgende landelijke richtlijnen gevolgd:

NHG-Standaard CVRM (vernieuwde richtlijn, versie 2019)

CVRM praktische handleiding NHG standaard 2019

Zorgplan Vitale Vaten

Het Transmuraal Formularium van de PrimaCura is komen te vervallen. Zie blz. 11  in de NHG-Standaard CVRM voor het onderwerp Medicamenteuze behandeling. 

Inclusiecriteria

 • Patient stemt in met deelname ketenzorg

 • Patiënten met een verhoogd risico op Hart- en Vaatziekten (VVR), mét medicamenteuze behandeling (indicatie volgens NHG standaard).  Hieronder vallen:

K86Hypertensie en medicatie daarvoor (C02, C03, C07, C08 en/of C09)
K87Hypertensie en medicatie daarvoor (C02, C03, C07, C08 en/of C09)
T93Hypercholesterolemie en medicatie daarvoor (C10)
 • Patiënten met een matig verhoogd risico op HVZ o.b.v. CNS (chronische nierschade)
  • Automatisch o.b.v. labuitslagen:
   • OF ACR <3 EN meest recente waarde van eGFR >=30 en <45
   • OF ACR >=3 en <=30 EN meest recente waarde van eGFR >=45 en <60
   • OF ACR >30 EN meest recente waarde van eGFR >=60
  • Labcode invullen facultatief:
   • RCNS UN FB (3934) = matig verhoogd (579)
   • RCNS recenter geregistreerd dan ACR of eGFR
 • Patiënten met diagnose HVZ,  hieronder vallen:
K74
K74.01
K74.02
Angina Pectoris
Instabiele angina pectoris
Stabiele angina pectoris
K75Acuut myocardinfarct
K76 
K76.01
K76.02
Andere/chronische ischemische hartziekte
Coronairsclerose
Vroeger myocardinfarct (> 4 weken geleden)
K89Passagère cerebrale ischemie/TIA
K90.02Intracerebrale bloeding
K90.03Cerebraal infarct
K91Atherosclerose
K92.01Claudicatio intermittens
K99.01Aneurysma aorta
 • Patiënten met een sterk verhoogd risico op HVZ o.b.v. CNS:
  • Automatisch obv labuitslagen
   • OF ACR <3 EN meest recente waarde van eGFR <30
   • OF ACR >=3 en <=30 EN meest recente waarde van eGFR <45
   • OF ACR >30 EN meest recente waarde van eGFR <60
  • Labcode invullen facultatief:
   • RCNS UN FB (3934) = sterk verhoogd (463)
   • RCNS recenter geregistreerd dan ACR of eGFR

Exclusiecriteria

 • Patiënten met HVZ/VVR onder behandeling van specialist.
 • Patiënten met Diabetes Mellitus.
 • Patiënten met Hartfalen.
 • Patiënten die door gevorderde leeftijd of co-morbiditeit niet meer kunnen deelnemen aan het zorgprogramma.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het Zorgprogramma CVRM? Stuur dan een e-mail naar  je consulent:  Marleen EveraarsMoniek Gordijn of  Suzanne van Liempt

Hieronder vind je het volledige stroomschema CVRM VVR

Klik op de blokken voor verdere toelichting over de fase.

Hieronder vind je het volledige stroomschema CVRM HVZ

Klik op de blokken voor verdere toelichting over de fase.

Indicatoren

Om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar zijn er minimale indicatorensets opgesteld per zorgprogramma. Deze indicatorensets dienen jaarlijks te worden geregistreerd in het HIS. Daarnaast vormt deze set een basis voor het inrichten van een protocol in het HIS.

Klik hier voor het overzicht Registratie Chronische zorg.

Bezoek de pagina's over HIS en VIPLive voor meer informatie. 

Geen programmatische zorg

Wat moet je doen als een patiënt niet op een consult komt? Lees hier de afspraken hoe dit te registreren in het HIS.

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma CVRM wordt samengewerkt met:

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Stuur een bericht met je wijzigingen naar ons secretariaat.