Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Zorgprogramma COPD

Sinds een aantal jaren biedt de zorggroep een uitgebreid en gevalideerd zorgprogramma voor COPD  patiënten.  Alle contactinformatie, tools, links, stroomschema's, registratiehulp en deelname voorwaarden handig bij elkaar.  Heb je suggesties of aanvulling? Wij stellen je reactie zeer op prijs.
Binnen het zorgprogramma COPD kent RCH de volgende contactpersonen.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator
Moniek Gordijn
moniek.verberk@primacura.nl
06 – 4675 1477

Kaderhuisarts Astma & COPD
Frans Blessing
Wim Oomen

E-consult (VIPLive)
Frans Blessing
Jeroen Retera (longarts)

Zorgprogramma

Klik hier voor het zorgprogramma COPD.

Binnen het zorgprogramma worden de volgende landelijke richtlijnen gevolgd:

NHG-Standaard COPD (april 2021)

LAN zorgstandaard COPD 2016

Per 1 januari 2020 zijn de regionale richtlijnen aangepast:

Het Transmuraal Formularium COPD bestaat uit de volgende documenten: 

Stroomschema keuze type inhalator
Inhalatieweerstanden & Inhalatoren
Voorkeursinhalatoren COPD

Preferentiebeleid VGZ vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 jan 2021 wordt er, met name door VGZ, een aanvullend preferentiebeleid gehanteerd op diverse medicamenten en devices. Voor sommige middelen betekent dit dat patiënten moeten wisselen.
De generieken die preferent worden, hebben een ander soort inhalator met hetzelfde geneesmiddel.
Voor astma en COPD ontstaan er geen problemen als er wordt voorgeschreven via het Elektronisch VoorschrijfSysteem (EVS) in het HIS. Voor astma/COPD kies dan voor het regionaal formularium van Midden-Brabant.
Hoe je in de preferente HIS-en een geneesmiddel uit het formularium vanuit het EVS voorschrijft, staat uitgelegd bij de veelgestelde vragen van deze HIS-en op onze website.

Binnen astma en COPD betreft het:

 • Formoterol/budesonide (Symbicort)
 • Salmeterol/fluticason (Seretide).

Beide middelen zijn niet opgenomen in ons regionale formularium. Mochten er problemen optreden bij het omzetten van deze middelen dan adviseren we je de stappen uit het regionaal formularium Midden-Brabant te volgen.

Inclusiecriteria

 • Patiënten met COPD met een lichte ziektelast of matige ziektelast (als de huisarts de hoofdbehandelaar is).

Exclusiecriteria

 • Patiënten met een ernstige ziektelast (tenzij na terugverwijzing van de longarts);
 • Astma patiënten met COPD waarbij astmabehandeling voorop staat;
 • Patiënten met COPD lichte of matige ziektelast die in verpleeghuis verblijven;
 • COPD patiënten gaan UIT het DBC indien behandeling (tijdelijk) wordt overgenomen door 2e of 3e lijn indien:
  • een patiënt meer dan 2 exacerbaties per jaar heeft en andere pathologie vermoed wordt waarbij nader onderzoek in de 2e lijn noodzakelijk is;
  • niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen waardoor doorverwijzing noodzakelijk is voor verdere exploratie hiervan;
  • een snel progressief verloop zich voordoet ondanks maximale behandeling.

Hieronder vind je het volledige stroomschema COPD

Klik op de blokken voor verdere toelichting over de fase.

Indicatoren

Om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar zijn er minimale indicatorensets opgesteld per zorgprogramma. Deze indicatorensets dienen jaarlijks te worden geregistreerd in het HIS. Daarnaast vormt deze set een basis voor het inrichten van een protocol in het HIS.

Klik hier voor het overzicht Registratie Chronische zorg.

Bezoek de pagina's over HIS en VIPLive voor meer informatie. 

Geen programmatische zorg

Wat moet je doen als een patiënt niet op een consult komt? Lees hier de afspraken hoe dit te registreren in het HIS.

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma COPD wordt samengewerkt met:

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Stuur een bericht met je wijzigingen naar ons secretariaat