Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Zorgprogramma Astma

Sinds een aantal jaren biedt RCH een uitgebreid en gevalideerd zorgprogramma voor astma patiënten.  Alle nuttige contactinformatie, tools, links, stroomschema's, registratiehulp en deelname voorwaarden handig bij elkaar.  Heb je suggesties of aanvulling? Wij stellen je reactie zeer op prijs.

Binnen het zorgprogramma Astma kent RCH de volgende contactpersonen.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator Astma & COPD
Moniek Gordijn
moniek.verberk@primacura.nl
06 – 4675 1477

Kaderhuisarts Astma & COPD
Frans Blessing
Wim Oomen

E-consult (VIPLive)
Frans Blessing
Jeroen Retera (longarts)

Zorgprogramma

Klik hier voor het zorgprogramma Astma.

Binnen het zorgprogramma worden de volgende landelijke richtlijnen gevolgd:

NHG standaard astma bij volwassenen (juli 2020)

LAN Zorgstandaard astma Volwassenen

Per 1 januari 2020 zijn de regionale richtlijnen aangepast.
Het Transmuraal Formularium Astma bestaat uit de volgende documenten: 

Stroomschema keuze type inhalator

 Inhalatieweerstanden & Inhalatoren

 Voorkeursinhalatoren Astma

Preferentiebeleid VGZ vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 jan 2021 wordt er, met name door VGZ, een aanvullend preferentiebeleid gehanteerd op diverse medicamenten en devices. Voor sommige middelen betekent dit dat patiënten moeten wisselen.
De generieken die preferent worden, hebben een ander soort inhalator met hetzelfde geneesmiddel.
Voor astma en COPD ontstaan er geen problemen als er wordt voorgeschreven via het Elektronisch VoorschrijfSysteem (EVS) in het HIS. Voor astma/COPD kies dan voor het regionaal formularium van Midden-Brabant.
Hoe je in de preferente HIS-en een geneesmiddel uit het formularium vanuit het EVS voorschrijft, staat uitgelegd bij de veelgestelde vragen van deze HIS-en op onze website.

Binnen astma en COPD betreft het:

  • Formoterol/budesonide (Symbicort)
  • Salmeterol/fluticason (Seretide).

Beide middelen zijn niet opgenomen in ons regionale formularium. Mochten er problemen optreden bij het omzetten van deze middelen dan adviseren we je de stappen uit het regionaal formularium Midden-Brabant te volgen.

Inclusiecriteria

Patiënt met astma (R96) met:

  • Leeftijd 16 jaar en ouder.
  • Patiënt stemt in met deelname aan het zorgprogramma Astma.
  • Patiënt gebruikt inhalatiesteroïden of is geïndiceerd om inhalatiesteroïden te gebruiken conform de NHG-standaard (astma stap 2 en 3).

Exclusiecriteria

  • Patiënt is onder behandeling van een longarts. 
  • Patiënt had volledige controle over zijn astma zonder gebruik van inhalatiesteroïden gedurende minimaal de afgelopen 12 maanden (astma stap 1).
  • Ernstige co-morbiditeit waardoor aan het zorgprogramma Astma niet zinvol is.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het Zorgprogramma astma? Stuur dan een e-mail naar Moniek Gordijn.

Hieronder vind je het volledige stroomschema van astma

Klik op de blokken voor verdere toelichting over de fase.

Indicatoren

Om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar zijn er minimale indicatorensets opgesteld per zorgprogramma. Deze indicatorensets dienen jaarlijks te worden geregistreerd in het HIS. Daarnaast vormt deze set een basis voor het inrichten van een protocol in het HIS.

Klik hier voor het overzicht Registratie Chronische zorg.

Bezoek de pagina's over HIS en VIPLive voor meer informatie. 

Geen programmatische zorg

Wat moet je doen als een patiënt niet op een consult komt? Lees hier de afspraken hoe dit te registreren in het HIS.

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma  astma wordt samengewerkt met:

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Stuur een bericht met je wijzigingen naar ons secretariaat.