Zorgprogramma Astma

Sinds een aantal jaren biedt PrimaCura een uitgebreid en gevalideerd zorgprogramma voor astma patiënten.  Alle nuttige contactinformatie, tools, links, stroomschema's, registratiehulp en deelname voorwaarden handig bij elkaar.  Heb je suggesties of aanvulling? Wij stellen je reactie zeer op prijs.

Binnen het zorgprogramma Astma kent PrimaCura de volgende contactpersonen.


Contactpersonen

Zorgprogrammacoördinator Astma & COPD
Moniek Gordijn
moniek.verberk@primacura.nl
06 – 4675 1477

Kaderhuisarts Astma & COPD
Frans Blessing
Wim Oomen

E-consult (VIPLive)
Frans Blessing
Jeroen Retera (longarts)

Zorgprogramma

Klik hier voor het zorgprogramma Astma.

Binnen het zorgprogramma worden de volgende landelijke richtlijnen gevolgd:

NHG standaard astma bij volwassenen (juli 2020)

LAN Zorgstandaard astma Volwassenen

Per 1 januari 2020 zijn de regionale richtlijnen aangepast.
Het Transmuraal Formularium Astma bestaat uit de volgende documenten: 

Stroomschema keuze type inhalator

 Inhalatieweerstanden & Inhalatoren

 Voorkeursinhalatoren Astma

Inclusiecriteria

Patiënt met astma (R96) met:

  • Leeftijd 16 jaar en ouder.
  • Patiënt stemt in met deelname aan het zorgprogramma Astma.
  • Patiënt gebruikt inhalatiesteroïden of is geïndiceerd om inhalatiesteroïden te gebruiken conform de NHG-standaard (astma stap 2 en 3).

Exclusiecriteria

  • Patiënt is onder behandeling van een longarts. 
  • Patiënt had volledige controle over zijn astma zonder gebruik van inhalatiesteroïden gedurende minimaal de afgelopen 12 maanden (astma stap 1).
  • Ernstige co-morbiditeit waardoor aan het zorgprogramma Astma niet zinvol is.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het Zorgprogramma astma? Stuur dan een e-mail naar Moniek Gordijn.

Hieronder vind je het volledige stroomschema van astma

Klik op de blokken voor verdere toelichting over de fase.

Indicatoren

Om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraar zijn er minimale indicatorensets opgesteld per zorgprogramma. Deze indicatorensets dienen jaarlijks te worden geregistreerd in het HIS. Daarnaast vormt deze set een basis voor het inrichten van een protocol in het HIS.

Klik hier voor het overzicht Registratie Chronische zorg.

Bezoek de pagina's over HIS en VIPLive voor meer informatie. 

Geen programmatische zorg

Wat moet je doen als een patiënt niet op een consult komt? Lees hier de afspraken hoe dit te registreren in het HIS.

Gecontracteerde ketenpartners

Binnen het zorgprogramma  astma wordt samengewerkt met:

Contactgegevens gewijzigd?
Laat het ons weten!

Het is van belang dat onze administratie en gegevens op deze website actueel zijn. Geef daarom wijzigingen tijdig door (praktijkovername, bereikbaarheid, verhuizing, POH/PVK uit dienst etc.).
Wijzigingen worden per kwartaal in de zorgverlenerslijsten verwerkt. 

Stuur een bericht met je wijzigingen naar ons secretariaat.