Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 samen verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Samen werken in de wijk

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals ouderen die langer thuis wonen, toename van het aantal chronisch zieken, ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, ziekenhuizen en GGZ vragen om samenwerkingsafspraken tussen professionals.  Het is belangrijk dat professionals uit het medische en het sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet zodat zij kunnen afstemmen over de vraag wat het beste is voor de patiënt / klant. Het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of het borgen van bestaande samenwerkingsafspraken, is een grote uitdaging waar we voor staan. RCH zet zich in om deze samenwerking met de gemeenten en andere partners in de wijk succesvol te maken.

Met de introductie van de O&I in 2020 krijgt deze rol nog meer vorm en inhoud. RCH heeft de verantwoordelijkheid om wijkmanagement in de regio verder vorm te geven. Wij sluiten hiervoor graag aan bij reeds lopende initiatieven en kunnen ondersteuning bieden bij knelpunten binnen de wijksamenwerking.

2020 staat in het teken van zicht krijgen op vraagstukken die er in de regio liggen, welke resultaten men met samenwerking wil bereiken en welke ondersteuning vanuit de RCH hierin wenselijk is. Mocht je zelf succesverhalen of juist knelpunten ervaren, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan samen bekijken op welke wijze dit kan worden meegenomen binnen de lokale of regionale ontwikkelingen.

Je kunt contact opnemen met Herman Savelkouls of Marrit van der Plas.