Voor de organisatie en accreditatie van scholingen werkt PrimaCura nauw samen met Stichting Huisarts en Kwaliteit.

    PrimaCura biedt haar deelnemers scholingen aan met het doel een bepaald kwaliteitsniveau per zorgprogramma te garanderen en daarnaast een leercurve binnen elk zorgprogramma te stimuleren. Per zorgprogramma zijn er een aantal verplichte scholingen. In de samenwerkingsovereenkomst en addenda zijn deze terug te vinden. 

    De verplichte scholingen van PrimaCura zijn veelal voor de deelnemers aan de zorgprogramma's vrij toegankelijk. Voor de overige scholingen kan een deelname tarief in rekening worden gebracht. Wel gelden hier de annuleringsvoorwaarden.