Resultaten in de afgelopen drie jaar

PrimaCura tracht zo veel als mogelijk transparant te zijn in haar werkzaamheden. De resultaten worden ieder jaar online gepubliceerd.

Landelijke Benchmark 2019

In de Landelijke Benchmark, die in opdracht van InEen is opgesteld, worden de resultaten van de zorggroepen in Nederland met elkaar vergeleken. PrimaCura heeft meegewerkt aan de Landelijke Benchmark 2018 met de zorgprogramma's Astma, COPD, CVRM (HVZ -VVR) en Diabetes. In de Rapportage Transparante Ketenzorg 2019 Zorggroepen van InEen is PrimaCura terug te vinden onder nummer Z27.