Resultaten in de afgelopen drie jaar

Zorggroep RCH Midden-Brabant tracht zo veel als mogelijk transparant te zijn in haar werkzaamheden. De resultaten worden ieder jaar online gepubliceerd.

Landelijke Benchmark 2018

In de Landelijke Benchmark, die in opdracht van InEen is opgesteld, worden de resultaten van de zorggroepen in Nederland met elkaar vergeleken. Zorggroep RCH Midden-Brabant heeft meegewerkt aan de Landelijke Benchmark 2018 met de zorgprogramma's Astma, COPD, CVRM (HVZ -VVR) en Diabetes. In de Rapportage Transparante Ketenzorg 2018 Zorggroepen van InEen is Zorggroep RCH terug te vinden onder nummer Z27.