Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Professionals:

VIPLive

 

VIPLive Update

Tussentijdse informatie over VIPLive die per e-mail is verzonden:

Update 14-06-2019 | POH-PM

Update 14-06-2019 | KP

Update 02-04-2019 | KP

Update 26-03-2019 | POH-PM

Update 26-02-2019 | POH-PM

Update 26-02-2019 | KP

 

Update 05-02-2019 | POH-PM

Update 30-01-2019 | KP

Update 22-1-2019 | POH-PM

Update 17-01-2019 | POH-PM-KP

Update 11-1-2019 | POH-PM

Update 11-1-2019 | KP

Update 7-1-2019 | POH-PM

 

Vragen over VIPLive?

Voor vragen over verwijzingen en inloggegevens neem contact op met Calculus via T: 088-5281060 of ...

 

RCH kiest per 2019 voor VIPLive van Calculus 

Na een zorgvuldig besluitvormingsproces heeft RCH besloten per 1 januari 2019 te stoppen met Care2U en te starten met VIPLive van Calculus. 

 

Waarom?

Met name vragen over de toegevoegde waarde van het KIS in combinatie met de hoge kosten, waren aanleiding voor de heroverweging van het KIS. Inmiddels werken we als regio alweer ruim 7 jaar met Care2U en hebben zowel de zorginhoudelijke als de technische ontwikkelingen niet stil gestaan. Kortom, tijd voor een herijking. In die herijking is stilgestaan bij:

  • nut en noodzaak van een KIS in het kader van de verschillende zorgprogramma`s;
  • de kosten;
  • de vraag of de oorspronkelijke eisen en voorwaarden die we aan het KIS gesteld hadden nog actueel zijn, 
  • welke alternatieve systemen er de afgelopen jaren op de markt zijn verschenen;
  • de ervaringen van gebruikers in onze regio (via gesprekken en enquêtes); de ervaringen van andere regio’s.

Alle bevindingen uit de gesprekken, de enquêtes en contacten met andere zorggroepen zijn getoetst aan ruim 10 vooraf vastgestelde criteria met ieder een eigen wegingsfactor. Belangrijke criteria met een hoge wegingsfactor zijn geweest.

 

Care2U

Tot 1 januari blijft het werken in Care2U mogelijk. Voor de periode na 1 januari wordt in overleg met Care2U een exit-plan uitgewerkt. Zo zal Care2U na 1 januari nog een aantal weken raadpleegbaar blijven.

 

Stappenplan

Stap 1 Ondertekenen van verwerkersovereenkomst

Op korte termijn ontvangt u van Calculus een verwerkersovereenkomst. Het is noodzakelijk dat u deze verwerkersovereenkomst zo spoedig mogelijk ondertekend retourneert aan Calculus zodat met de vervolgacties gestart kan worden. Met deze verwerkersovereenkomst geeft u Calculus toestemming om een digitale extractie uit het HIS te maken, zodat de HIS-analyse gemaakt kan worden. In de verwerkersovereenkomst staan afspraken over de veilige aanlevering van patiëntgegevens. Deze verwerkersovereenkomst van Calculus is AVG-goedgekeurd door de LHV.

 

Stap 2 Inplannen HIS-analyse voor uw praktijk 

Calculus neemt vervolgens contact met u op om af te stemmen wanneer de extractie van gegevens uit uw HIS plaatsvindt. Op basis van deze extractie wordt door Calculus een rapportage gemaakt waarin de gegevens uit het HIS verwerkt zijn/worden. Met deze HIS-analyse rapportage kunt u zien of patiënten wat betreft de zorgprogramma’s correct in het HIS geregistreerd zijn. Calculus begeleidt uw praktijk bij het maken van de extractie en de acties die hieruit voortkomen (zie stap 3).

 

Stap 3 Controleren van het patiëntenbestand n.a.v. HIS-analyse 

Aangezien uw HIS per 1 januari 2019 het enige bronsysteem is moeten de gegevens kloppend en volledig zijn. U kunt de rapportage van de HIS-analyse gebruiken om ontbrekende gegevens aan te vullen in uw HIS. Elke praktijk wordt door een Calculusmedewerker en consulent van de RCH bezocht. Zij bespreken de HIS-analyse met u en helpen u op weg bij eventuele vervolgacties.

 

Stap 4 Bijwonen van een scholingsbijeenkomst
In de periode september-november 2018 vinden er scholingsbijeenkomsten plaats over VIPLive. Het is de bedoeling dat u met uw POH-S op één van deze scholingsmomenten aanwezig bent.

 

Tijdsinvestering

Soort Duur Wie
  • Praktijkbezoek HIS-analyse
1,5 uur Minimaal 1 HA en POH
  • Bijwerken registratie
afhankelijk uitkomsten HIS-analyse  POH
  • Scholingsbijeenkomst
1,5 uur alle HA en POH

 

Communicatie

Onderstaande nieuwsbrieven zijn verzonden rondom de overstap naar VIPLive:

 

Handleidingen

Handleiding VIPLive Ketenzorg - Medewerkers huisartsenpraktijk RCH

Masker aanzetten in protocollenmodule medicom

Oproepagenda RCH

Verwijsprocedure Voetzorg VIPLive