Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Professionals:

Medicatieveiligheid

Med-veiligheidIn samenwerking met Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB) start Zorggroep RCH start het project Medicatieveiligheid “Optimalisering van de medicatie-informatieketen” met als doel een sluitend medicatiedossier.
Aanleiding voor dit project is de constatering door zowel huisartsen, apothekers, als patiënten in Midden-Brabant dat (lokale en landelijke) bronsystemen van zorgverleners regelmatig niet de actuele en volledige informatie over medicatie bevatten en onderling uitwisselen. Dit leidt tot een bepaalde mate van medicatie-onveiligheid.

 

Medio november zullen alle huisartsen en apothekers een vragenlijst ontvangen waarin naar de top 3 tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid in zijn/haar bronsysteem te formuleren.

Deze informatie zal bijdragen om gestructureerd inzage te krijgen in de huidige tekortkomingen binnen en tussen de bronsystemen. Indien feedback betrekking heeft op de 2e lijn wordt dit meegenomen in het project “2e lijnsmedicatieveiligheid ziekenhuis”.

 

Aanleiding

De aanleiding voor dit project is de constatering door zowel huisartsen, apothekers, als patiënten in Midden-Brabant dat (lokale en landelijke) bronsystemen van zorgverleners regelmatig niet de actuele en volledige informatie over medicatie bevatten en onderling uitwisselen.

Dit leidt tot een bepaalde mate van medicatie-onveiligheid. De huisartsen constateren dit o.a. doordat HIS systemen niet volledig zijn t.a.v. medicatieverstrekkingen. De apothekers ontvangen niet altijd de juiste recepten en merken dat retourinformatie niet goed wordt verzonden of verwerkt. Daarnaast ontbreekt in de AIS-systemen informatie (waaronder labwaarden) die zorginhoudelijk noodzakelijk en wettelijk verplicht zijn, om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen.

De patiënt heeft via de klankbordgroep van de RCH en in overleg met apothekers laten weten dat niet altijd de geneesmiddelen klaar staan in de apotheek, die naar zijn/haar beleving zijn aangevraagd. Tevens is de patiënt niet altijd duidelijk welke vorm van samenwerking en wisselwerking apotheker en huisarts hebben. Dit is nodig om voldoende zelfstandig regie te kunnen nemen als patiënt over de behandeling.
Dit probleem kan slechts opgelost worden door lokale inspanning, samenwerking en afstemming.


Zorgverleners in Midden-Brabant hebben onderling actuele medicatiegegevens nodig om patiënten en cliënten goede, veilige zorg te bieden. Hiervoor is het essentieel dat medicatiegegevens binnen de keten eenduidig wordt vastgelegd en uitgewisseld. Dit is ook de achterliggende doelstelling van het Informatieberaad en de bijbehorende standaarden en programma’s : vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten conform de richtlijn Medicatieoverdracht uitgeschreven, waarbij in voorkomende gevallen een met de patiënt afgestemd actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.

 

Doelstelling

De doelstelling is een sluitend medicatiedossier. Dit project streeft ernaar om hiervoor met betrokken partijen in de regio Midden-Brabant de juiste (rand-)voorwaarden te creëren, hierover afspraken te maken en deze te implementeren en evalueren.

 

Wat is er nodig?

Om dit te realiseren zijn interventies op een aantal samenhangende domeinen nodig:

  • gestructureerd inzage krijgen in huidige tekortkomingen binnen en tussen systemen
  • prioriteren van tekortkomingen volgens een vastgesteld classificatiesysteem: patiëntveiligheid, kosten, implementatiemogelijkheid, IT consequenties
  • afstemming binnen en tussen IT – systemen; AIS-AIS, HIS-HIS, AIS-HIS, HIS-AIS
  • afbakening medicatiedossier; inclusie ziektebeelden, enkele labwaarden, BEM codering, ZZP, communicatietaal
  • organisatie; werkafspraken in vorm van richtlijn of protocol op regionaal niveau, inclusief afstemming patiëntvertegenwoordiging
  • kennis: kennisoverdracht, inclusief toetsing en monitoring van implementatie (aanvullend wordt bepaald welke vorm van implementatie het meest effect sorteert)
  • nameting van resultaat na half jaar na afronding implementatie en vaststellen vervolgaanpak.

 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de VEZN subsidiegelden (Versterking Eerstelijn Zuid Nederland). Vertegenwoordigers zijn o.m. het NIVEL en Zorgbelang en de vertegenwoordigers van CZ en VGZ.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ
namens alle zorgverzekeraars.

 

Enquête huisartsen en apothekers

Onlangs heeft de AMWB per e-mail (surveymonkey) een vragenlijst verstuurd met het verzoek deze vóór 31 december 2018 in te vullen. De vragenlijst heeft betrekking op de eerste lijn, waarbij tweedelijns-aangelegenheden ingebracht zullen worden in het separate project “Regio afspraken actuele medicatieoverdracht 2e lijn + ETZ”.
Met behulp van deze anonieme vragenlijst kan tot de juist prioriteitstelling gekomen worden. De vragenlijst neemt slechts 1 minuut tijd in beslag.