Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Professionals:

Keten Informatie Systeem: Care2U

Keten en Huisarts Informatie Systeem 

Zorggroep RCH Midden Brabant heeft in 2011 het besluit genomen tot de aanschaf van een Keten Informatie Systeem (KIS). Alle bij de zorggroep aangesloten huisartsen hebben contractueel vastgelegd dat zij gebruik maken van dit KIS. RCH Midden Brabant heeft gekozen voor het KIS van Care2U. Het Huisarts Informatie Systeem (HIS) van de huisartspraktijk blijft de bron voor het KIS.

 

Waarom een KIS?

Een KIS is een computersysteem dat gebruikt wordt om de zorg aan chronisch zieke patiënten te vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging bestaat uit:

  • Registreren: HIS-en zijn gebouwd voor het vastleggen van incidentgerelateerde informatie van en omtrent patiënten. Het over een langere periode monitoren van chronisch zieken, met name als zij multimorbide zijn, vraagt om een ander computersysteem. Met Care2U heeft de zorggroep een systeem in handen waarbij de informatie van de patiënt centraal verzameld wordt, ook als deze patiënt in meerdere Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) is opgenomen. Relevante informatie van bepaalde patiënten wordt met een vaste regelmaat door het KIS vanuit het HIS ingelezen. In het KIS toegevoegde informatie verschijnt met dezelfde regelmaat in het HIS.
  • Rapporteren: het aantal chronisch zieken groeit en zal de komende decennia nog verder toenemen. Care2U beschikt over rapportagemogelijkheden om dwarsdoorsneden te maken van de gegevens van één patient of de gehele groep van bijvoorbeeld DM2-patienten, zodat de bewaking van de zorg toeneemt. Huisartsen kunnen zo die patiënten op het spoor komen die extra aandacht of onderzoek nodig hebben en de eigen prestatie over meerdere jaren op elk moment spiegelen met die van de collega's in de huisartsenpraktijk,  Huisartsengroep (HAGRO) en de gehele zorggroep benchmarken.
  • Factureren: om de met de zorgverzekeraars overeengekomen prijs per DBC af te kunnen rekenen, moeten bepaalde gegevens centraal worden aangeboden. Care2U is daarvoor toegerust met als voordeel dat deze informatie niet meer door praktijken hoeft te worden aangeleverd.
  • Verwijzen: zorg aan chronisch zieken vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Om de communicatie vanuit de huisartsenpraktijk naar de ketenpartners te vereenvoudigen beschikt Care2U over een module waarmee de huisartsenpraktijk door de zorggroep gecontracteerde zorgverleners op een eenvoudige en voorgestructureerde wijze vragen kan voorleggen, tijdelijk toegang kan verschaffen tot een voor die zorgvraag noodzakelijke informatie in Care2U en de gelegenheid biedt het antwoord in Care2U op te slaan. Hierdoor bespaart de huisartsenpraktijk niet alleen tijd bij het verwerken van het antwoord in het computersysteem, maar komt deze door de zorgverleners ingegeven informatie ook automatisch in het HIS te staan.