Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Professionals:

Informatiebeveiliging & Privacy: eHerkenning

eHerkenning aanvragen, hoe doe ik dat?
Wil je veilig online communiceren met de overheid en andere organisaties en bedrijven? Dit kan met één inlogmiddel van eHerkenning. Maar hoe maak je de juiste keuze uit de verschillende beveiligingsniveaus en middelen?  

Wat is eHerkenning
eHerkenning is een authenticatiemiddel dat voldoet aan wet- en regelgeving voor ondernemers voor online dienstverlening bij overheidsorganisaties (zoals het UWV, de Belastingdienst of gemeente) en voor contacten met private organisaties (bijv. zorgverzekeraar, pensioenfonds of Pharmeon). Ook voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of het ziekmelden van een werknemer kan eHerkenning worden gebruikt. Wat DigID met BSN is voor individuele personen, is eHerkenning met Kamer van Koophandel nummer voor organisaties en bedrijven.  

 

Aanbieders
Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenningsdiensten. Ze voldoen allemaal aan de eisen ten aanzien van beveiliging en techniek. Wel kan hun aanbod aan eHerkenningsmiddelen, het geboden beveiligingsniveau en prijsstelling uiteenlopen.

 

Kosten
In tegenstelling tot DigiD voor de burger moet je als ondernemer of organisatie betalen om van eHerkenning gebruik te kunnen maken. Er zijn kosten verbonden aan zowel de aanschaf als het gebruik van het betreffende eHerkenningsmiddel. De precieze hoogte van de kosten is afhankelijk van de aanbieder en de dienst die je wilt afnemen.  Het is dus zaak om goed te kijken voor welke diensten eHerkenning nodig is en wat de eisen daarvoor zijn.

 

eHerkenning is persoonsgeboden
Daarnaast is het goed om te weten dat eHerkenninsmiddel persoonsgebonden is en niet overdraagbaar aan andere personen. Dit betekent dat eHerkenning (en de bijbehorende machtigingen) altijd per persoon moeten worden aangevraagd. De machtigingen worden per persoon en per dienst afgegeven. Hou er rekening mee dat dit alleen kan worden geregeld door een wettelijke vertegenwoordiger (of machtigingenbeheerder) van je onderneming. Op de website van eHerkenning vind je een stappenplan dat je helpt bij het kiezen van het juiste middel: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen 

 

Stappenplan om tot een goede keuze te komen
Via het stappenplan kun je zelf bepalen welk middel voor jouw organisatie geschikt is. Neem daar even goed de tijd voor. De vragen die je je moet stellen, zijn: 
Stap 1: Bij welke organisatie willen we inloggen? 
Stap 2: Welk betrouwbaarheidsniveau heb je nodig om hier in te loggen? 
Stap 3: Willen we ook bij andere organisaties inloggen? (Zo ja, vergelijk dan het noodzakelijke betrouwbaarheidsniveau van de organisaties en hier kies hiervan het middel met het hoogste niveau).  

 

InEen adviseert te kiezen voor een hoog beveiligingsniveau
Als InEen adviseren we je te kiezen voor een eHerkenningsmiddel met een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau. Op dit moment lijkt beveiligingsniveau 3 (EH3) voldoende te zijn. Hiermee kun je als werkgever inloggen bij bijv. het UWV en communiceren met bijv. Pharmeon. We zien echter wel een beweging naar een hoger beveiligingsniveau (EH4) op termijn. We adviseren om hiermee rekening te houden bij het afsluiten van een contract en voorlopig geen meerjarencontract aan te gaan. Bestaande contracten kunnen meestal worden aangepast naar een hoger beveiligingsniveau. De kosten hiervan staan ook vermeld in de kostentabel (https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht). Het is goed om uit te rekenen wat de verschillende alternatieven voor jouw organisatie betekenen.  

 

Aanvraagprocedure
Het eHerkenningsmiddel EH3 of EH4 bestaat uit een certificaat (EH3/EH4). Bij de meeste erkende leveranciers vindt de aanvraag deels online en deels offline (per post) plaats. Het ondertekende aanvraagformulier en de benodigde documenten moet je per post opsturen. De relatie tussen de aanvrager en het bedrijf wordt gecontroleerd aan de hand van de Kamer van Koophandel-registratie.

Voor de controle van de persoonsgegevens komt er iemand langs op locatie. Zowel de wettelijk vertegenwoordiger als de beheerder van de machtigingen moeten allebei aanwezig zijn en moeten zich legitimeren met hun originele identiteitsbewijs. Het uitgeven aan gebruikers gebeurt op basis van een betrouwbaar brondocument en na face-2-face controle. Bij de meeste leveranciers worden de middelen verstuurd per aangetekende post of moeten ze worden opgehaald. Je kunt EH4 gebruiken voor alle diensten waar eHerkenning niveau 1, 2, 2+, 3 of 4 wordt gevraagd.

 

Wie kunnen eHerkenninginlogmiddelen leveren?  
Je kunt in het leveranciersoverzicht  https://eherkenning.nl/leveranciersoverzicht kiezen uit zes verschillende erkende leveranciers met de daarbij behorende inlogmiddelen. InEen heeft geen voorkeur voor een leverancier. De leveranciers die je in het overzicht vindt, zijn erkend en voldoen allemaal aan dezelfde eisen. Voor elke organisatie geldt dat je het aanbod van aanvullende functionaliteiten en prijs op geschiktheid voor je eigen situatie moet beoordelen. 

 

Let op: 
De verwerkingstijd van de aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over je organisatie: 

  • Ben je de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddelongeveer 0-3 dagen;
  • Heeft je organisatie een complexe bestuurdersstructuur (daaronder wordt verstaan een organisatie met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of moet je voor meerdere KvK’s eHerkenningaanvragen, hou dan rekening met levertijden van een tot enkele weken. Bekijk van tevoren goed voor welke rechtspersoon je eHerkenning nodig hebt.

De meeste leveranciers bieden ook de mogelijkheid aan om het middel via een spoedprocedure aan te vragen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.

Bron: Ineen augustus 2019