Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 samen verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Veilig Incidenten Melden (VIM)

De methode om incidenten veilig te melden en analyseren dichtbij het werkproces. Door dit met je collega’s te bespreken en ervan te leren maak je samen de zorg beter.

Voor veel eerstelijnsvoorzieningen is VIM al bekend, omdat dit een verplicht onderdeel is van bijvoorbeeld certificering en de WKKGZ.

Ook in de ketenzorg kan iets misgaan in bijvoorbeeld de overdracht of administratieve verwerking. Ook dit bespreek je binnen je eigen organisatie, maar de RCH wil hier ook graag inzicht in krijgen. Aan de hand van gemelde (bijna) incidenten kunnen wij risicovolle processen binnen de keten in kaart brengen en verbeteringen doorvoeren.

Dus meld alsjeblieft (bijna) incidenten binnen de ketenzorg bij RCH. Dat kan op twee manieren:

Gemelde incidenten worden binnen de Zorggroep gemonitord en geanalyseerd door de VIM-commissie. Indien noodzakelijk worden verbeteradviezen gegeven.

Voor meer informatie zie: Regeling Incidenten en Calamiteiten van Zorggroep RCH Midden-Brabant.

Voorbeelden bijna incidenten in de praktijk:

Diverse casussen 

AVG / Datalek