Transmuraal Incidenten Melden (TIM)

Zorgverleners werken steeds meer samen met andere zorginstellingen. In deze zorg voor onze patiënten in de keten gaat weleens wat mis. Om daar lering uit te trekken, hebben we nu TIM. Dat staat voor Transmuraal Incidenten Melden.

Vanaf 6 april is het melden van transmurale incidenten mogelijk via 1 toeganspoort: TIM. 
Via TIM meld je transmurale incidenten die plaatsvinden tussen de organisaties: 

  • ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
  • PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant
  • RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB) 
  • Fam (het centrum voor geboorte en geneeskundige zorg in het ETZ, eerstelijns verloskunde).

Let op: ook incidenten binnen de chronische zorgprogramma's meld je ook  via TIM!

Wat er precies met je melding gebeurt, zie je in deze factsheet.

TIM-meldformulier

TIM is in opdracht van Samendraads ontwikkeld, waarmee het ETZ en PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant samen met Zorgbelang Brabant en zorgverzekeraars CZ en VGZ de transmurale zorg in Midden-Brabant willen verbeteren.

Wat is TIM?

TIM maakt incidenten of bijna-incidenten makkelijker bespreekbaar.
Iedere zorgprofessional uit de eerste of tweede lijn - van apotheker tot  ambulance medewerker - kan via TIM een zorgincident melden dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvond.

Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, administratie, medicatie of overdracht. Een melding kan zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden zijn. De melding moet betrekking hebben op de patiëntenzorg en samenwerking in de keten.

Klachten en calamiteiten meld je niet via TIM. Deze meld je via de aangewezen persoon in je eigen instelling. Als er sprake is van een calamiteit, moet dit nog steeds worden gemeld bij de leidinggevende of het bestuur van de eigen organisatie.

Wie kunnen melden

Iedere zorgprofessional, van een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verloskundige, apotheek RAV en Huisartsen Spoedpost  in Midden-Brabant, kan een incident of bijna-incident melden.

Daarnaast kunnen ook zorgverleners in de ketenzorg incidenten melden zoals optometristen, diëtisten, podotherapeuten en pedicures. Dit kan gaan over medicatie, medisch inhoudelijke informatie, communicatie en administratie.

Wanneer melden?

Heb je de ervaring al direct besproken met de persoon/afdeling of praktijk? Doe dan toch een melding. Door deze meldingen ontstaat er inzicht in risicovolle processen en samenwerkingsprocessen. Via TIM wordt dan een advies uitgebracht naar de betrokken organisaties.

Meer informatie? 

Stuur een bericht aan onze kwaliteitsfunctionaris voor vragen of meer informatie over TIM.

Kwaliteitsfunctionaris
Telefoon: 085 - 53 60 353