Praktijkmanagement voor efficiënte(re) praktijkvoering

De enorme arbeidskrapte is deels op te vangen met werven van nieuw personeel en het behouden van bestaand personeel. Een fijne werksfeer en goede praktijkvoering dragen hieraan bij. Hoe zorg je dat je je praktijkorganisatie voldoende is voorbereid op de toekomst? Vanuit de PrimaCura bieden wij in samenwerking met Eerstelijns ServicePunt ondersteuning aan de praktijken bij het vormgeven van praktijkmanagement.  Dit doen wij op de volgende wijze:

Opleiding Praktijkmanagement

Eerstelijns ServicePunt biedt een scholing praktijkmanagement aan voor de medewerkers van de PrimaCura-huisartsenpraktijken. Bij voldoende belangstelling vindt de scholing in onze regio plaats.

Bezoek ook de website van Eerstelijns ServicePunt. Aanmelden voor de opleiding kan rechtstreeks via de website van EerstelijnsServicePunt.

Netwerk praktijkmanager

PrimaCura ondersteunt het netwerk waarin praktijkmanagers uit onze regio elkaar treffen, ervaringen uitwisselen en actuele onderwerpen agenderen. De praktijkmanagers komen in 2020  bijeen op de volgende momenten: 

  • dinsdag 21 april  van 12.00 - 14.00 uur
  • dinsdag 25 augustus  van  16.00 - 18.00 uur
  • dinsdag 17 november van 12.00 - 14.00 uur.

Locatie: Tilburg

Ben je praktijkmanager en nog niet bekend met het netwerk, meld je aan bij Annemarie Cromwijk

Praktijkscan

PrimaCura biedt praktijken de mogelijkheid om tegen een gereduceerd bedrag een praktijkscan (ook wel PraktijkDiagnose genoemd) uit te laten voeren door Eerstelijns ServicePunt. Dit is een volledige doorlichting van je praktijk op alle bedrijfsprocessen. Het gaat hierbij om ICT, facilitair, P&O, financiën en kwaliteit.
Het resultaat van de PraktijkDiagnose is de oplevering van een rapportage van de huidige praktijksituatie met daarbij conclusies en aanbevelingen aan de praktijkhouder(s). Hierdoor is het makkelijker prioriteiten en verbeterpunten op te pakken. Je hebt direct een helder inzicht in alle bedrijfsprocessen en de verbinding daartussen.

PrimaCura vindt dit instrument van grote toegevoegde waarde voor onze praktijken en wil de inzet hiervan graag stimuleren. Dit doen we door in 2020 een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor praktijken die de scan laten uitvoeren. Ook kan je bij CZ de module praktijkscan aanvragen voor het uitvoeren van deze analyse. Hierdoor maken wij het financieel zeer aantrekkelijk om de scan te laten uitvoeren. 

Klik hier voor meer informatie over de Praktijkscan en de financiële bijdrage vanuit PrimaCura.