Wet langdurige zorg in de huisartsenpraktijk (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening, kwetsbare ouderen of (jeugdige) mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening. 

In deze factsheet wordt uitgelegd hoe de Wlz in de huisartsenpraktijk wordt toegepast.

Zorgstelsel

In ons land zijn er verschillende wetten op het gebied van zorg(verlening). Hieronder vind je deze wetten in overzicht weergegeven en toegelicht.  Hier vind je de printversie van het zorgstelsel.

Meer informatie? 

Stuur een bericht aan Marrit van der Plas voor vragen of meer informatie over Wlz.

Manager Zorg Beleid & Innovatie
Marrit van der Plas
Telefoon: 06 – 520 902 19