Contracten voor huisartsen en ketenpartners

Huisartsen

De afdeling Financiën en declaraties verzorgt onder andere de contractering met zorgverzekeraars en zorgverleners en de verwerking van declaraties. Per zorgprogramma wordt voor de uitvoering van het totale pakket aan zorg een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) met de zorgverzekeraars afgesloten. Wij maken afspraken met alle zorgverzekeraars. Daarnaast sluiten wij contracten met zorgverleners die binnen een zorgprogramma zorg verlenen. Wij betalen hen voor de geleverde diensten/uitgevoerde behandelingen.

Binnen de zorgprogramma’s worden verschillende zorgverleners gecontracteerd:

  • Huisartsen: Diabetes, CVRM, Hartfalen, COPD, Astma, Ouderenzorg
  • Diëtisten: Diabetes, CVRM, Hartfalen, COPD
  • Optometristen: Diabetes
  • Podotherapeuten: Diabetes
  • Medisch pedicures: Diabetes

De contractvoorwaarden, kwaliteitseisen en vergoedingen per zorgprogramma worden jaarlijks vastgelegd in de algemene voorwaarden en addenda en in contractvorm aangeboden.

Deelnemen? Klik hier voor aanmelding bij onze Zorggroep.

Contracten 2022 huisartsen

De documenten behorende bij het contract 2021-Huisartsenzorg bestaan uit:

Samenwerkingsovereenkomst

de bijbehorende addenda worden binnenkort toegevoegd. 

Addenda 2021:

2a Addendum DMt2

2b Addendum COPD

2c Addendum CVRM

2d Addendum Astma

2e.1 Addendum HA Ouderenzorg

2e.2 Addendum HA Ouderenzorg  CZ+verre 

2f Addendum Variabele beloning

2g Addendum Hartfalen 

2h Addendum Fractuurpreventie 

Ketenpartners

Instroming ketenpartners

Instroom van overige ketenpartners (niet huisartsen) is mogelijk bij de aanvang van een nieuw kwartaal.
Eénmaal per jaar organiseert de zorggroep een bijeenkomst voor iedere gecontracteerde beroepsgroep om nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten te bespreken. De gecontracteerde ketenpartners ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Verwijzingen en rapportages worden door de zorgaanbieders geregistreerd in VIPLive.

Deelnemen? Klik hier voor aanmelding bij onze Zorggroep.

Contracten 2022 ketenpartners

Diëtist

Samenwerkingsovereenkomst

2a Addendum DMt2

2b Addendum COPD

2c Addendum CVRM

2d Addendum Hartfalen

Optometrist

Samenwerkingsovereenkomst

Podotherapeut

Samenwerkingsovereenkomst

2a Addendum

Medisch pedicure

Samenwerkingsovereenkomst

2a Addendum