Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Contracten voor huisartsen en ketenpartners

Huisartsen

De afdeling Financiën en declaraties verzorgt onder andere de contractering met zorgverzekeraars en zorgverleners en de verwerking van declaraties. Per zorgprogramma wordt voor de uitvoering van het totale pakket aan zorg een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) met de zorgverzekeraars afgesloten. Wij maken afspraken met alle zorgverzekeraars. Daarnaast sluiten wij contracten met zorgverleners die binnen een zorgprogramma zorg verlenen. Wij betalen hen voor de geleverde diensten/uitgevoerde behandelingen.

Binnen de zorgprogramma’s worden verschillende zorgverleners gecontracteerd:

  • Huisartsen: Diabetes, CVRM, Hartfalen, COPD, Astma, Ouderenzorg
  • Diëtisten: Diabetes, CVRM, Hartfalen, COPD
  • Optometristen: Diabetes
  • Podotherapeuten: Diabetes
  • Medisch pedicures: Diabetes

De contractvoorwaarden, kwaliteitseisen en vergoedingen per zorgprogramma worden jaarlijks vastgelegd in de algemene voorwaarden en addenda en in contractvorm aangeboden.

Deelnemen? Klik hier voor aanmelding bij onze Zorggroep.

Ketenpartners

Instroming ketenpartners

Instroom van overige ketenpartners (niet huisartsen) is mogelijk bij de aanvang van een nieuw kwartaal.
Eénmaal per jaar organiseert de zorggroep een bijeenkomst voor iedere gecontracteerde beroepsgroep om nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten te bespreken. De gecontracteerde ketenpartners ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Verwijzingen en rapportages worden door de zorgaanbieders geregistreerd in VIPLive.

Deelnemen? Klik hier voor aanmelding bij onze Zorggroep.