Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Declareren DBC’s en uitbetaling huisartsen

Ieder kwartaal dienen wij declaraties in bij de zorgverzekeraars voor alle bij een DBC aangemelde patiënten. De patiëntenlijsten worden door de huisartsenpraktijk aangeleverd via VIPLive.

Het tijdspad hiervoor ziet er als volgt uit:

 • De eerste dag van het kwartaal is de peildatum (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober).
 • Uiterlijk op de 21e dag van de eerste maand van het kwartaal moeten de patiëntenlijsten aangeleverd zijn bij Calculus.
 • Op de eerste werkdag daarna worden de declaraties ingediend bij de zorgverzekeraars.
 • De zorgverzekeraars hebben 30 dagen de tijd om de declaratie te verwerken.
 • Vervolgens wordt door Calculus gecontroleerd of eventuele afwijzingen terecht zijn en wordt er indien mogelijk een herdeclaratie ingediend.

Wij maken de vergoedingen aan de huisartsen over zodra wij de uitbetalingen van de zorgverzekeraars hebben ontvangen. Contractueel zijn we verplicht om uiterlijk aan het eind van de eerste maand van het daaropvolgende kwartaal de vergoedingen aan de huisartsen over te maken (30 april, 31 juli, 31 oktober, 31 januari). In de praktijk worden de vergoedingen voor het eind van het kwartaal uitbetaald.

Declareren en uitbetaling consulten overige ketenpartners

Consulten/behandelingen door overige ketenpartners (medisch pedicures, podotherapeuten, diëtisten en optometristen) worden door ons per maand verwerkt en uitbetaald.

Het tijdspad hiervoor ziet er als volgt uit:

 1. Op de 10e dag van iedere maand genereren wij een productie-overzicht uit VIPLive met daarop alle behandelingen met een behandeldatum in de voorgaande maand of eerder.
   
 2. De betaling vindt een aantal werkdagen later plaats.
   
 3. Behandelingen die na de 9e dag van de maand worden ingevoerd in VIPLive, of die zijn uitgevoerd in de lopende maand, worden meegenomen in de betaling van de volgende maand.
   
 4. Behandelingen kunnen tot drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin zij hebben plaatsgevonden worden gedeclareerd.