Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Regionaal Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT)

De arbeidsmarkt staat onder druk. Dat geldt voor alle takken van de zorg. RCH ondersteunt haar praktijken bij het opleiden en werven van personeel, bij de ontwikkeling van nieuwe functies vanuit taakdifferentiatie te creëren en bestaand personeel te behouden voor de sector. Ook bieden we ondersteuning bij het aantrekken van nieuwe huisartsen in de regio. 

Deze aanpak hebben we uitgewerkt in een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld, gebaseerd op vijf landelijke actielijnen:

  1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit;
  2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren;
  3. Verhogen van het opleidingsrendement;
  4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden;
  5. Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat voor huisartsen.

Regionale capaciteit huisartsenzorg & arbeidsmarktvraagstukken

Onze regio heeft in 2018 deelgenomen aan een onderzoek dat Nivel en Prismant in opdracht van Transvorm, SSFH en Robuust hebben uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn weergeven in een factsheet per regio. Hierin wordt de huidige inzet van de verschillende professionals in de huisartsenpraktijk inzichtelijk gemaakt, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten in vraag en aanbod.

Factsheet Zicht op Regionale Capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg voor de regio Midden-Brabant.

Bezoek de website van Transvorm voor meer informatie over de andere arbeidsmarktregio’s en het totaaloverzicht van Noord-Brabant.

Sectorplan plus gelden

Om als huisartsenpraktijken aanspraak te maken op gelden uit het SectorplanPlus, moet in de regio een RAAT opgesteld zijn. Onze regio voldoet aan die voorwaarden. Voor meer informatie zie sectorplanplus.nl. Voor vragen of ondersteuning kun je contact opnemen met  Annemarie Cromwijk. 

Capaciteit bij huisartsenpraktijken in Midden-Brabant (in FTE)