De (toekomstige) uitdagingen het hoofd bieden

De capaciteit van de huisartsenzorg wordt naast het hebben van voldoende menskracht ook bepaald door de efficiency van de bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk. Daarbij gaat het over grip hebben op de instroom van patiënten, inzicht hebben in de interne procesvoering en goede samenwerking met andere zorgverleners bij het doorverwijzen van patiënten.

PrimaCura ondersteunt praktijken door het beschikbaar stellen van een praktijkscan, de inzet van praktijkmanagement om te ondersteunen bij verbeterpunten en het stimuleren van taakdifferentiatie. Hierbij richten we ons vooral op de inzet van praktijkmanagers en verpleegkundig specialisten.