Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Patiënten adviseren de huisarts

De zorggroep vindt het belangrijk dat de zorgprogramma's aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënten. Binnen de klankbordgroep patiënten gaan wij in gesprek met patiënten over hun ervaringen ten aanzien van effectiviteit van de zorg, continuïteit, toegankelijkheid, veiligheid, transparantie en mogelijkheden voor eigen regie. De klankbordgroep heeft een adviserende rol naar de RCH. De klankbordgroep wordt door de RCH gedragen en zij gaat zorgvuldig om met het advies van de klankbordgroep.

De RCH zoekt patiënten voor klankbordgroep

Bent u ingeschreven bij één van de huisartsenpraktijken die is aangesloten bij de Zorggroep RCH Midden-Brabant en maakt u gebruik van één van onze zorgprogramma’s? Of bent u lid van een patiëntenorganisatie op deze gebieden?

Dan bent u wellicht een goede kandidaat voor de klankbordgroep. Wij willen u van harte uitnodigen om u aan te melden. Klik hier voor meer informatie.