Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Zorggroep RCH Midden-Brabant

Zorggroep RCH is onderdeel van de Regionale Coöperatie Huisartsen Midden-Brabant  en is opgericht in 2010. Inmiddels hebben zo’n 160 huisartsen uit Tilburg en omliggende gemeenten zich bij ons aangesloten. Vanaf het begin ondersteunt de RCH de huisartsen in Midden-Brabant bij de zorg voor hun chronische patiënten op het gebied van onder andere diabetes, astma, COPD, hart- en vaatziekten, GGZ en ouderenzorg. De huisartsen werken hiervoor onder andere samen met diëtisten, podotherapeuten, medische pedicures, optometristen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, GGZ-specialisten en diverse specialisten vanuit het ElizabethTweestedenziekenhuis in de regio.  

De taken verdelen

Elke huisarts voert zijn eigen praktijk, maar daar waar mogelijk organiseren we zaken gezamenlijk. Zo wordt er door de huisartsen steeds meer een beroep op de RCH gedaan om ondersteunend te zijn bij onderwerpen als ICT, organisatie van de praktijk en samenwerking in de wijk. De RCH biedt deze service aan de huisartsenpraktijken, zodat er in de praktijk meer tijd over blijft voor waar het uiteindelijk allemaal om gaat; goede zorg voor de patiënt.

Met trots kunnen we dan ook zeggen dat we een toonaangevende organisatie zijn van en voor huisartsen, die een hechte eerstelijns zorg in Midden-Brabant vormgeeft.

 

Missie

De RCH wil vanuit de aangesloten huisartsenvoorzieningen én in goede samenwerking met partners geïntegreerde zorg bieden die gericht is op de vraag van burgers in onze regio. 

Visie

De RCH Midden-Brabant staat borg voor het organiseren van een sterke huisartsenvoorziening die in een netwerkstructuur samenwerkt met de burger, andere zorgpartijen, zorgverzekeraars en andere partijen zoals gemeenten.