Raad van Commissarissen

Bij de besluitvorming wordt de Raad van Bestuur bijgestaan en geadviseerd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen over de wijze waarop taken en bevoegdheden worden uitgeoefend.

Coöperatie PrimaCura 

PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant is een coöperatie waarbij inmiddels zo’n 160 huisartsen uit de regio Midden-Brabant zijn aangesloten. De coöperatie wordt gecoördineerd door een coöperatiebestuur van 6 huisartsen. 

Inloggen Coöperatie

Een aantal webpagina's is alleen toegankelijk voor de leden van de Coöperatie. Hier vind je informatie over de ALV's, het ledenvoordeel en andere zaken die voor jou als lid van de Coöperatie van belang zijn.

Heb je meer vragen of wil je informatie over het coöperatie-lidmaatschap, neem contact op met het secretariaat