Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Raad van Commissarissen

Bij de besluitvorming wordt de Raad van Bestuur bijgestaan en geadviseerd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen over de wijze waarop taken en bevoegdheden worden uitgeoefend.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

  • Cor de Bas, voorzitter
  • Pieter van Wijk, lid

Coöperatie RCH Midden-Brabant 

De huisartsen in Midden-Brabant  hebben zich verenigd in de Coöperatie RCH Midden-Brabant u.a. Binnen de Coöperatie is de ledenvergadering (dat zijn de aangesloten huisartsen) het hoogste orgaan. 

Het Coöperatiebestuur bestaat uit de volgende huisartsen:

  • Hanneke Neijenhuis, voorzitter en penningmeester
  • Gijs Brands, secretaris
  • Huub Hogenbosch, lid

Inloggen Coöperatie

Een aantal webpagina's is alleen toegankelijk voor de leden van de Coöperatie RCH Midden-Brabant U.A. Hier vind je informatie over de ALV's, het ledenvoordeel en andere zaken die voor jou als lid van de Coöperatie van belang zijn.

Klik hier om naar deze pagina te gaan.<link intern werkt nog niet>

Heb je meer vragen of wil je informatie over het coöperatie-lidmaatschap, neem contact op met het secretariaat .