Deelnemen en aanmelden

Huisartsen en andere zorgverleners kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de zorgprogramma's van de Zorggroep.
Voor de instroom van huisartsen in de zorgprogramma’s CVRM, COPD, astma en ouderenzorg worden jaarlijks instroommomenten bepaald.

Binnen het zorgprogramma ouderenzorg wordt samengewerkt met een netwerk van onder andere wijkverpleegkundige, casemanager dementie en specialist ouderengeneeskunde. Deze netwerkpartners krijgen toegang tot VIPLive voor de communicatie met de huisartsenpraktijk, nadat de vertegenwoordiger van de overkoepelende organisatie een privacyverklaring heeft getekend. Netwerkpartners voor het zorgprogramma ouderenzorg worden altijd aangemeld via de huisartsenpraktijk.

Aanmeldprocedure en toelatingscriteria huisartsen

Als gevestigd huisarts in de regio Midden-Brabant kan je deelnemen aan de zorgprogramma's van de zorggroep PrimaCura mits je lid bent van de Coöperatie PrimaCura u.a. en voldoet aan een aantal criteria.  Via het secretariaat zijn de statuten op te vragen. 

 • Indien je wilt toetreden tot de Coöperatie en de Zorggroep maak je  dit schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar bij de PrimaCura B.V. 
 • Het secretariaat  zal de instroomverklaring en criteria toesturen.
 • Vul de ontvangen instroomverklaring in en zend deze retour. 
 • PrimaCura zal de instroomverklaring controleren op juistheid en volledigheid.
 • Bij positieve beoordeling wordt de aanmelding verwerkt en worden de contracten opgesteld.
 • Vervolgens zal er een afspraak worden gemaakt om op de praktijk de contracten met je door te nemen.
 • Klik hier om het samenwerkingscontract en de bijbehorende addenda per zorgprogramma in te zien.

Aanmeldprocedure en toelatingscriteria ketenpartners

Ben je diëtist / optometrist / podotherapeut / medisch pedicure en ben je van plan toe te treden tot de Zorggroep dan geldt de volgende aanmeldprocedure:

 • Vul het aanmeldformulier in en stuur dit per e-mail retour naar de PrimaCura (medisch pedicures sturen dit naar ProVoet).
 • PrimaCura zal je aanmelding controleren op juistheid en volledigheid.
 • Bij positieve beoordeling wordt je aanmelding verwerkt en wordt het contract opgesteld.
 • Klik hier om het samenwerkingscontract en de bijbehorende addenda per zorgprogramma in te zien.