Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Over ons:

Veilig Incidenten Melden (VIM)

 

beeldmerk-VIM-rgbVeilig Incident Melden (VIM) is een methode om incidenten veilig te melden en analyseren dichtbij het werkproces. Het doel hiervan is dat collega’s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren om samen de zorg te verbeteren. Voor veel eerstelijnsvoorzieningen is VIM al bekend, omdat deze verplicht is in het kader van bijvoorbeeld certificering en de WKKGZ.

 

 

Ook in de ketenzorg kan iets misgaan in bijvoorbeeld de overdracht of administratieve verwerking. Iedere zorgverlener is verantwoordelijk voor het melden, bespreken, analyseren van een (bijna) incident en het inzetten van verbetermaatregelen binnen het eigen team of in de keten. Hierbij wordt de geldende regeling/afspraken binnen de praktijk gevolgd.

 

Een (bijna) incident binnen de ketenzorg melden bij RCH

De Zorggroep wil graag inzichtelijk hebben welke incidenten en verbeteringen binnen de ketenzorg plaatsvinden. Aan de hand van gemelde (bijna) incidenten brengt de Zorggroep risicovolle processen binnen de keten in kaart en wordt gemonitord of verbeteringen effect hebben.

 

(Bijna) incidenten binnen de ketenzorg kunnen op twee manieren worden gemeld:

  • Gebruik het reeds ingevulde VIM-formulier van de eigen praktijk en mail dit veilig (Zorgmail) naar ... 
  • Vul het VIM-Meldformulier van RCH in en mail dit veilig (Zorgmail) naar ...

 

Gemelde incidenten worden binnen de Zorggroep gemonitord en geanalyseerd door de VIM-commissie. Indien noodzakelijk worden adviezen en eventuele preventieve maatregelen gegeven.

Voor meer informatie zie: Regeling Incidenten en Calamiteiten van Zorggroep RCH Midden-Brabant.