Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Over ons:

Klachten en suggesties

Opmerkingen, suggesties of klachten? Doe er wat mee!

Een klacht, tip of suggestie is van belang om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Een klacht is immers een signaal dat u denkt dat iets voor verbetering vatbaar is.


Als u een klacht heeft over uw zorgverlener kunt u zich in eerste instantie wenden tot de betreffende zorgverlener. U kunt de klacht ook bij de Zorggroep neerleggen. Onze klachtenfunctionaris zal vervolgens contact met u opnemen.

 

Doel

Het doel is uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. Daarnaast proberen wij oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten.

 

Twijfelt u?

Twijfelt u of u wel moet klagen? Vindt u het moeilijk om direct contact te zoeken met uw zorgverlener? Of weet u niet waar en hoe u het beste de klacht kunt indienen? Hierbij kan onze klachtenfunctionaris u adviseren.

Telefonisch via het secretariaat of per e-mail, ..., kunt u contact leggen met onze klachtenfunctionaris.

 

U komt er niet aan uit?

Als u met de zorgverleners en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris er niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl. De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.

 

Andere mogelijkheden
Naast de geschillencommissie is het ook mogelijk om uw klacht zelf rechtstreeks, zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris, voor te leggen aan een civiele rechter. Dergelijke procedures zijn vaak formeel, tijdrovend en niet altijd zonder kosten. Laat u daarom goed voorlichten, bijvoorbeeld door de klachtenfunctionaris. 


Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u in het klachtenreglement (RCH17.199).