Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Ouderenzorg:

Uw zorgprogramma

Samenwerking in de zorg

In de zorg voor ouderen werken de huisartsen, de praktijkondersteuners en de wijkverpleegkundige met elkaar samen. Het kan zijn dat u ook nog zorg ontvangt van een fysiotherapeut, apotheker, diëtist, maatschappelijk werker of specialist. Deze zorgverleners vormen een team, dat elkaar aanvult en samenwerkt. Deze samenwerking richt zich op de het in kaart brengen van uw situatie, de aanpassingen voor en controle van uw gezondheid. Samen met u zorgen zij ervoor, dat u zo lang en zo veilig als mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en zo goed mogelijk kunt leven. Op deze manier streeft de Regionale Coöperatie Huisartsen (RCH) Midden-Brabant er naar om de kwaliteit van zorg aan u als oudere zo goed mogelijk te regelen.

 

Welke afspraken hebben we gemaakt over onze samenwerking?

De huisarts vindt het belangrijk om te weten wie er voor u zorgt of zorgen, dat kunnen uw mantelzorger, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of andere hulpverleners uit de zorg zijn. Uw huisarts nodigt deze mensen uit voor overleg, waardoor indien nodig sneller hulp ingezet kan worden, als het niet goed met u gaat. Vanwege het overzicht dat uw huisarts heeft met betrekking tot uw gezondheid, vervult hij de regierol in dit overleg met de betrokken zorgverleners. Het doel daarvan is nagaan of en waar er hulp ingezet wordt om u in uw specifieke situatie te ondersteunen. Soms, in complexere situaties, kan de huisarts advies vragen aan de specialist ouderengeneeskunde of een geriater. Ook kan het nodig zijn een casemanager aan te stellen die u en uw familie ondersteuning en begeleiding biedt om de zorg optimaal af te stemmen op uw zorgbehoefte bijvoorbeeld in geval van dementie.

 

Uw ziektelast en behandelaar

Indien u steun ontvangt van uw partner, kind, buurman/buurvrouw, vriend(in) of familielid vervullen deze mensen voor uw gezondheid in eerste instantie een grote en soms de grootste rol. In het geval dat de situatie complexer is, kan uw huisarts ook advies vragen van een geriater of specialist ouderengeneeskunde. En in sommige ingewikkeldere situaties kan het nodig zijn dat er begeleiding komt van een case-manager, die u en uw familie ondersteunt en begeleidt met het afstemmen van uw zorgverlening.

 

Meer informatie over uw zorgprogramma

Op dit moment wordt het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen uitgerold in de regio Midden-Brabant. In 2011 hebben zorginstelling Thebe en de RCH samen met een aantal andere zorgorganisaties een visie ontwikkeld voor huisartsen hoe zij het beste zorg kunnen bieden aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant. Klik hier voor deze visie.

Voor een overzicht van deelnemende praktijken aan het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen klikt u hier