Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Ouderenzorg:

Uw behandeling

Wat kunt u zelf doen in samenwerking met de mensen om u heen?

Wat is er nodig om u zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig te laten wonen.

 

 

Blijf in contact met mensen

Sociale contacten met familie, buren en vrienden zijn ontzettend belangrijk. De meeste hulp wordt door deze groep gegeven bij de persoonlijke verzorging of hulp in de huishouding. Maar ook bij het boodschappen doen, meegaan naar een ziekenhuis of dokter. Daarnaast is het fijn om regelmatig goed en gezellig contact te hebben met de mensen in uw omgeving.

 

Blijven bewegen

Belangrijk is dat u blijft bewegen om uw conditie niet verder achteruit te laten gaan. Beweeg elke dag 30 minuten intensief. Soms gaat dit niet alleen op eigen kracht. U wordt dan door de huisartsenpraktijk aangeraden om een beweegprogramma te volgen bij de fysiotherapeut

 

Opletten met wat u eet en drinkt

Gevarieerd, niet te veel of te weinig eten is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende vocht tot u neemt. Als u vragen hebt over gezond eten en wat daarvoor nodig is, kunt u een doorverwijzing naar een diëtiste vragen voor de ondersteuning bij deze voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Geestelijke gezondheid

Bepaalde ziekten, evenals het verlies van de levenspartner en vereenzaming, kunnen bij ouderen het risico op depressie verhogen. Ook ouderen die lang in een verpleeghuis verblijven hebben een verhoogd risico op depressie. Daarnaast kunnen zingevingsproblemen, minder sociale contacten en sociale steun en eenzaamheid problemen op leveren. Maak dit bespreekbaar in uw omgeving en neem in het geval dat u geen oplossing ziet contact op met de huisarts.

 

Veiligheid in huis, huisaanpassingen en voorzieningen

Soms zijn kleine aanpassingen in huis gewenst voor het vergroten van uw comfort en veiligheid. Zoals het weghalen van een losliggend kleed, het aanbrengen van extra verlichting of een beugel op het toilet die het u gemakkelijker maakt om op te staan.

terug naar boven

  

Wat doen uw huisarts en de praktijkondersteuner voor u?

Samen met de huisarts wordt gekeken waar hulp ingezet zou moeten worden. De huisarts heeft overleg met de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige, en de zorgverleners die bij u zijn betrokken zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de maatschappelijk werker de diëtiste enzovoort. Uiteraard wordt hulp ingezet waar u het nodig en zinnig vindt.

 

 

In kaart brengen van uw situatie

Om uw huidige situatie in beeld te krijgen  zal de praktijkondersteuner of de wijkverpleegkundige u een bezoek brengen. Dit zal een half uur tot een uur duren. Er worden vragen gesteld op gebied van uw woonsituatie; woont u alleen of samen, heeft u hulp van familie of vrienden en over uw gezondheid en medicatie gebruik. Samen met de huisarts en in overleg met u wordt daarna bekeken wat er nodig is om u te ondersteunen.

 

Uw begeleiding

Uw huisarts of praktijkondersteuner zal u met regelmaat controleren. Tijdens het consult zal de praktijkondersteuner nagaan hoe het met u, uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zal de praktijkondersteuner uw medicatiegebruik bespreken. Verder besteedt de praktijkondersteuner aandacht aan uw situatie en de mogelijkheden om deze te verbeteren.

 

Bewaken van uw medicijngebruik

De huisarts wil graag in de gaten houden welke medicijnen u gebruikt. Voor de meeste medicijnen schrijft de huisarts zelf het recept uit. Maar sommige medicijnen kunt u zonder recept bij de apotheek of in de drogist kopen. Het kan ook zo zijn dat u op controle bij een specialist of meerdere specialisten in het ziekenhuis komt en dat u daar nieuwe of andere medicijnen krijgt. De huisarts bekijkt ieder jaar, samen met de apotheker uw medicijngebruik. Waar het kan zullen medicijnen verminderd worden, soms zal het nodig zijn dat er een medicijn bij komt, met als doel uw conditie zo goed als mogelijk te houden.

 

Jaarlijkse griepprik

Voor iedereen van 60 jaar en ouder kan griep ernstige gevolgen hebben. Als u tot deze groep behoort, krijgt u daarom het advies om de griepprik te halen. U ontvangt dan elk jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De griepprik biedt niet altijd bescherming tegen griep. Wel is aangetoond dat het de kans op griep kleiner maakt. De griepprik kan gezondheidsschade voorkomen of beperken. Als u na de griepprik toch griep krijgt zal mogelijk: de griep milder verlopen; de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner zijn en zal de kans kleiner zijn dat de aandoening die u al heeft, door de griep verergert.

 

Diëtiste

Als u in korte tijd te veel gewicht verliest of u hebt overgewicht kunt u door de huisartsenpraktijk worden doorverwezen naar de diëtiste voor voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen kunnen ondersteuning krijgen van een fysiotherapeut. De patiënten ontvangen oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang.

 

Specialist

Soms is het nodig voor de huisarts om overleg te hebben met een specialist. Op elk gewenst moment kan de huisarts advies inwinnen. Zo kunt u zo lang mogelijk bij de huisartsenpraktijk blijven zonder dat u doorgestuurd hoeft te worden naar de specialist.

 

Geestelijke gezondheidszorg

Psychische problemen, cognitieve stoornissen en gedragsproblemen hebben een negatief effect op uw levenskwaliteit en gezondheid. Hulp bij het omgaan met psychische en sociale problemen is via een doorverwijzing van de huisarts beschikbaar bij maatschappelijk werk, psycholoog of psychiater.

 

Veiligheid in huis, huisaanpassingen en voorzieningen

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om uw mobiliteit en zelfredzaamheid in en buitenshuis te ondersteunen. Denk aan het gebruik van een scootmobiel, rollator, vervoerspas, maar ook een verbeterde toegankelijkheid door het inzetten van liften en huisautomatisering. Uw huisarts kan adviseren over de mogelijkheden en u doorverwijzen naar de juiste instanties.

 

Praktische begeleiding

En in sommige ingewikkeldere situaties kan het nodig zijn dat er begeleiding komt van een case-manager, die u en uw familie ondersteund en begeleidt met het afstemmen van uw zorgverlening.

 

Individueel zorgplan

Hierboven staat beschreven wat u zelf kunt doen of wat uw huisarts en/of praktijkondersteuner voor u doen. Dit wordt met u besproken en door uw huisarts en/of praktijkondesteuner vastgelegd in het individueel zorgplan.

In een individueel zorgplan staat alles over uw behandeling bij ouderenzorg. Zoals bijvoorbeeld welke klachten u heeft, wat u zelf kunt doen, hoe u het beste met uw klachten en beperkingen kunt omgaan.

Ook wordt in het individueel zorgplan vastgelegd welke zorgverleners zijn betrokken bij uw behandeling en wat zij precies doen.

Als u nog andere aandoeningen heeft, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of COPD, dan staat dit ook in uw individueel zorgplan. Het zorgplan is individueel. Dat betekent dat het zorgplan is afgestemd op uw gezondheidssituatie, wensen en behoeften.


Waarom wordt een individueel zorgplan opgesteld?

Samen met uw huisarts of andere zorgverlener wordt u betrokken bij de behandeling en leert u  hoe u  kan omgaan met uw beperkingen. De behandeldoelen stelt u samen op waardoor u meer grip krijgt op uw ziekte en gezondheid. U leer zo goed mogelijk om te gaan met uw klachten en beperkingen. Dat helpt u om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden.

 

Meer informatie over uw behandeling

Neem voor meer informatie over uw persoonlijke behandeling contact op met uw huisarts of uw praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige.