Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 samen verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Onderzoek wijkmanagment

De nieuwe Organisatie & Infrastructuur (O&I) financiering is bedoeld voor optimalisatie in de wijk van samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders en zorgprofessionals uit het sociale domein (volgens de NZA beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg).

De RCH wil graag inzichtelijk maken welke wijksamenwerking er al is tussen huisartsenpraktijken en andere (zorg)aanbieders in de wijk in Midden-Brabant en hoe we hierbij kunnen faciliteren. Bij dit onderzoek worden we ondersteund door Gezondheidscentrum Reeshof.

Een onderdeel van dit onderzoek is een vragenlijst.  Deze is de maand juni verzonden. naar praktijkhoudende huisartsen en POH's-GGZ in de regio Midden-Brabant. 
In het najaar zullen de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld worden.