Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Actueel nieuws

SHK website is vernieuwd

Stichting huisarts en kwaliteit (SHK) heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een geheel nieuwe…

RCH volgt adviezen regionaal crisisteam huisartsenzorg en LHV/NHG

Dit bericht geeft een verdere uitwerking van de geadviseerde aanpassingen rondom de chronische…

Spiegelgesprekken met patiënten

Eind 2019 heeft RCH samen met patiënten teruggekeken op hoe zij de chronische zorg hebben
ervaren.…

Nieuwe programma’s voor het ondersteunen van mantelzorgers

Op dit moment krijgt één op de vijf Nederlanders dementie. Mantelzorgers nemen een groot deel van de…

Eerstejaars stagiaires 'dokters assistente' voeren fitheidschecks uit en zoeken hulp

Wie wil hen één dag begeleiden?

Vorig jaar hebben wij via Stagepunt diverse signalen van jullie…

Onderzoek complexe wondbehandeling in huisartsen praktijken

Werk je regelmatig samen met het wondexpertise centrum (WEC) Midden-Brabant of heb je er misschien…