Actueel nieuws

VIM: Incidenten melden?!

VIM: Incidenten melden?!

Maak het bespreekbaar!

Bezoek eens onze VIM-pagina voor meer informatie. 

COVID-19 update

De nieuwsbrief van de RCH zal voorlopig worden uitgebreid met een COVID-19 update. Dit gebeurt in…

RCH onderzoekt wijksamenwerking (O&I)

De nieuwe Organisatie & Infrastructuur (O&I) financiering is bedoeld voor optimalisatie in de wijk…

SHK website is vernieuwd

Stichting huisarts en kwaliteit (SHK) heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een geheel nieuwe…

RCH volgt adviezen regionaal crisisteam huisartsenzorg en LHV/NHG

Dit bericht geeft een verdere uitwerking van de geadviseerde aanpassingen rondom de chronische…

Spiegelgesprekken met patiënten

Eind 2019 heeft RCH samen met patiënten teruggekeken op hoe zij de chronische zorg hebben
ervaren.…