Actueel nieuws

Diabetes: Terugroepactie klein deel metformine

Van drie merken metformine is gebleken dat er enkele partijen op de Nederlandse markt zijn waarbij…

Nieuwe kaderhuisarts Ouderengeneeskunde

Voor het zorgprogamma Ouderenzorg zal Monique Helmers ons ondersteunen als kaderhuisarts…

Stoptober: maak er samen een succes van!

Stoptober, de landelijke campagne waarbij rokers 28 dagen stoppen met roken. In Nederland hebben de…

Samenwerking Robin nu officieel

Vanuit RCH, Kring en de SHMB zijn we al enkele jaren drukdoende met de huidige…

Wisseling Directie Zorggroep RCH

Beste huisarts, ketenpartner en relatie,

Het Bestuur van de Coöperatie Regionale Coöperatie…

Nieuwe verwijsmogelijkheid bij oogklachten

Vanuit Samendraads is in overleg tussen huisartsen, oogartsen en optometristen een nieuwe…