Deel uw klacht of compliment met ons

PrimaCura is altijd gericht op verbetering in alle opzichten. Uw opmerkingen, suggesties en klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze dienstverlening en werkwijzen, ook in relatie tot de organisaties met wie we samenwerken.

Ook wanneer u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door uw huisarts, diëtist of andere betrokken zorgverlener, dan kunt u dat het beste op dat moment direct bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van de PrimaCura. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen.

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
  • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent
  • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling niet naar tevredenheid is verlopen

Klacht schriftelijk of mondeling indienen?

Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Telefonisch via het secretariaat of per e-mail, klachten@primacura.nl, kunt u contact leggen met onze klachtenfunctionaris.