Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

HIS en VIPLive fundament voor ICT in de praktijk

In januari 2019 is RCH overgaan op VIPLive van Calculus. Via VIPLive zijn huisartsen en zorggroepen in staat om met hun HIS als fundament, ketenzorg te leveren en samen te werken met collega ketenpartners (consulteren, verwijzen, patiënt traject, groepsconsulten). De huisarts kan zo de zorg continu, dichtbij huis, zinnig, persoonlijk en integraal blijven leveren. VIPLive ondersteunt in Midden- Brabant zowel de chronische als GGZ-zorg via een en dezelfde VIPLive-omgeving.

VIPLive ondersteunt de zorginhoudelijke extracties en rapportages (o.a. Ineen, NHG en het LHV),  biedt een ketenzorgdashboard voor zowel de praktijk als de zorggroep, de declaraties incl. declaratie service van praktijken en ketenpartners, communicatie en  samenwerken (consulteren en verwijzen) naar ketenpartners via  e Calculus VIP-app. Verderr beidt VIPLive functionaliteiten als het doorgeven van dagcurves, vragenlijst (ziektespecifiek en/of consultvoorbereiding), het Gezondheidsplan, een ziektelastmeter, Positieve gezondheid en VIPLive voor patiënten (inclusief app), t.b.v. communicatie met de patiënt en andere zorgverleners.

Handleidingen

Handleiding VIPLive Ketenzorg - Medewerkers huisartsenpraktijk RCH

Oproepagenda RCH

Verwijsprocedure Voetzorg VIPLive

Alle overige handleidingen en gebruikersvideo’s zijn te vinden  op de website van Calculus

Handleiding VIPLive - Beeldbellen met de patiënt

 Instructievideo beeldbellen met de patiënt