Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Optimalisering van de medicatie-informatieketen

Zorggroep RCH en Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant  zijn in 2018 het project Medicatieveiligheid “Optimalisering van de medicatie-informatieketen” gestart.  Zorgbelang heeft zich erbij aangesloten en het project wordt gefinancierd vanuit VEZN.

Het doel is om het medicatiedossier in de 1e lijn van regio Tilburg sluitend te krijgen.

Samenvatting activiteiten

  • Enquête onder huisartsen en apothekers is uitgevoerd
  • Top 6 van tekortkomingen is vastgesteld:
  1. Geen actueel en volledig AMO (huisartsen en apothekers) \
  2. Het op papier moeten fiatteren van baxter/herhaalrecepten (huisartsen)
  3. Geen inzicht in doseringswijzigingen of stoppen medicatie (huisartsen en apothekers)
  4. Medicatie uitgegeven door anderen dan de huisapotheek is niet zichtbaar (huisartsen)
  5. Geen volledig overzicht van labwaarden (apothekers)
  6. Patienten staan dubbel in HIS of AIS (apothekers)
  • Op basis hiervan worden 8 informatiebulletins opgesteld. De reeds beschikbare staan onderaan deze site
  • Als onderdeel van de implementatie zullen in 2021 FTO’s aan het onderwerp gewijd worden, waar concrete afspraken gemaakt worden.

Stuurgroep

Bas van Bergen , apotheker en projectleider

Tjetske Gerbranda, informatiemanager zorggroep RCH

Inge van Schaik-Coehorst , apotheker

Leonie Tromp,  huisarts

Richtlijnen en standaarden

Richtlijn Medicatie-overdracht – herziening 2018/2019

Informatiestandaard medicatieproces