Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Integrale ICT in de zorg

VIPLive van Calculus vormt samen met het HIS de kern van de ICT in de huisartsenpraktijk. Huisartsen van RCH zijn daarmee  in staat om (met HIS als fundament) ketenzorg te leveren en samen te werken met collega ketenpartners (consulteren, verwijzen, patiënt traject, groepsconsulten). De huisarts kan zo de zorg continu, dichtbij huis, zinnig, persoonlijk en integraal blijven leveren.

Registratie

Onder andere voor het opstellen van diverse kwaliteitsrapportages en de declaraties is het van belang dat er een goede registratie in het HIS plaatsvindt. Een goede registratie start bij een juiste invoering van de patiëntengegevens en registratie van geleverde zorg tijdens kwartaal- en jaarcontroles. RCH levert de volgende ondersteuning voor de juiste zorgregistraties:

Veelgestelde vragen rondom Medicom  (Google document)

Veelgestelde vragen rondom OmniHis (Google document)

Masker aanzetten in protocollenmodule Medicom

Geen programmatische zorg

Protocol per zorgprogramma

Voor alle zorgprogramma’s (DM/CVRM, ASTMA/COPD, Ouderenzorg, HF en Fractuurpreventie) zijn in de HISen ‘eigen’ RCH-protocollen beschikbaar.  Deze protocollen zijn herkenbaar aan de naam RCH in de titel van een protocol.

Onder ‘Zorgprogramma’s’ staan per  programma de in- en exclusiecriteria vermeld en is tevens een overzicht Registratie Chronische Zorg beschikbaar. Ook tref je daar het te volgen beleid voor zorgmijders (voorheen Geen programmatische zorg).

Welke meetwaarden worden niet meegenomen?

  • Zelf aangemaakte meetwaarden en ruiters (Medicom):
  • Meetwaarden in journaalsregels:

Minder-HIS-strategie

Huisartsen hebben te maken met een zeer complex it-landschap bestaande uit verschillende losse it-systemen en leveranciers.  Zo kunnen veel verschillende HIS’en binnen één regio de landelijke zorg IT-ontwikkelingen, regionale en multidisciplinaire samenwerking, wet- en regelgeving en de omslag naar persoonlijke zorg en goede gegevensuitwisseling in de weg staan.  Ook kan het een belemmering zijn voor innovatie en ondersteuning.

Redenen voor RCH om in 2019 te starten met een minder- HIS-strategie. De doelstelling van RCH  is om voor en samen met huisartsen een  effectieve en efficiënte informatievoorziening en een beheersbare en betaalbare ICT-ondersteuning  te organiseren. Daarnaast wil RCH één loket voor ICT-vraagstukken creëren. Je kunt hier als huisarts terecht voor advies, begeleiding en ondersteuning bij de aanschaf, het beheer en de beveiliging van de in te zetten ICT, dus ondersteuning op lokaal, regionaal niveau ingericht en beschikbaar.

RCH zet in op een vermindering  van het aantal HIS’en, niet op een één-HIS-strategie. Op basis van een set van toetsingscriteria is gekozen voor Medicom en OmniHIS. De RCH legt hierbij geen verplichtingen op de huisartsen.

Mocht je vragen hebben over de registratie binnen je HIS of over de overeenkomsten met Medicom en OmniHIS  neem contact op met ons op telefoonnummer: 013 – 594 81 24 of stuur een e-mail naar het secretariaat.