Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Geen programmatische zorg

In de zorgprogramma’s astma, COPD, CVRM en diabetes is vastgelegd welke zorg een chronische patiënt op jaarbasis gemiddeld ontvangt. Per  patiënt worden daar individuele afspraken over gemaakt, vanuit het uitgangspunt dat elke patiënt regelmatig voor de controle naar de huisartsenpraktijk komt. Een patiënt waarbij de medicatie goed is ingesteld of die slechts één maal per jaar op controle komt, vergeet de afspraak weleens. Vaak is één telefoontje vanuit de praktijk voldoende om de patiënt aan deze afspraak te herinneren.

Als een patiënt na herhaaldelijke pogingen nog niet op een afspraak verschijnt, dan kunt u de patiënt niet de zorg bieden, zoals in de DBC is afgesproken en waarvoor u een financiële vergoeding ontvangt. De afspraak is dan dat deze patiënt in het HIS een code “geen programmatische zorg” krijgt, als exclusiecriteria voor de DBC. Zorg aan deze patiënt wordt niet langer via de DBC vergoed, maar kunt u als consult declareren bij de zorgverzekeraar.

Afspraken geen programmatische zorg

Het laatste contact is 12 maanden geleden en patiënt komt niet op afspraak.

Patiënt wordt telefonisch benaderd

Minimaal 2 x proberen te bellen op verschillende dagen.

Is in de 13e maand nog geen contact.

Patiënt krijgt brief met het verzoek om contact op te nemen met de praktijk voor het maken van een afspraak.

Zie voorbeeld herinneringsbrief 1*

Is in de 13e maand ná herinnering nog geen contact.

Patiënt krijgt voor de 2e keer herinneringsbrief 1* met verzoek om contact op te nemen.

Is er in de 14e maand geen contact opgenomen.

Patiënt ontvangt een brief waarin staat dat er niet meer actief opgeroepen gaat worden.

Zie voorbeeld herinneringsbrief 2*

Is er na 14 maanden nog geen contact geweest.

DBC wordt afgesloten voor deze patiënt.

Indien een patiënt al eerder in deze 15 maanden aangeeft geen prijs te stellen op de oproepen voor controle kan in HIS.

Controlebeleid

Astma/COPD/CVRM/Diabetes: geen programmatische zorg worden aangegeven, de DBC wordt dan ook afgesloten.

* Er zijn twee voorbeeldbrieven opgesteld die als herinnering kunnen worden verstuurd. Deze brieven zijn uiteraard aan te passen als je dat wenst.