Waarom meedoen aan het zorgprogramma Fractuurpreventie?

Feiten & cijfers

 • 83.000 mensen van >55 jaar lopen jaarlijks een botfractuur op
 • 900.000 Nederlanders hebben osteoporose
 • 1 op 3 vrouwen  & 1 op 5 mannen van 50 jaar of ouder krijgen een osteoporotische fractuur
 • Toename leeftijdsverwachting = toename osteoporotische fracturen
 • Na iedere fractuur is het risico op nieuwe fractuur 2x hoger

Onderdiagnose en therapietrouw zijn een groot probleem bij osteoporose, door:

 1. Matige communicatie tussen de disciplines
 2. Weinig tot geen screening na fractuur
 3. Lage therapietrouw (50% stopt binnen een jaar)

De gevolgen

Stijgende kosten voor gezondheidszorg en thuiswonen

Kwaliteit van leven wordt beperkt door:

 • Pijn
 • Verlies zelfstandigheid
 • Sociale beperkingen
 • Verhoogd risico op herfracturen

Levensverwachting: 20-25% patiënten met heupfractuur overlijdt binnen 6 maanden

De oplossing: in 4 stappen deelnemen aan het zorgprogramma Fractuurpreventie

Stap 1: Basischoling On-demand webinar Fractuurpreventie.

Kies de video speciaal voor huisartsen of POH-ers.

Basisscholing voor huisartsen (35 minuten)

Basisscholing voor POH-ers (35 minuten)

Stap 2:
Posttoets Fractuurpreventie (15 minuten)
 

Huisarts: https://forms.gle/12oZyDWg4MTw1iew8
POH:  https://forms.gle/Bj3Qc7gjGPasa1Kc8

Stap 3:
Online vragenuur/ casuïstiek bespreking Fractuurpreventie (60 minuten)

Met Jernt Korst (kaderarts bewegingsapparaat) en Esther Donga (internist-endocrinoloog) of Math Wijnands (reumatoloog). Tijdens deze online bijeenkomst kun je alle vragen stellen die je hebt nav de basisscholing (on-demand webinar) en wordt casuïstiek besproken. Het is tevens mogelijk je eigen casuïstiek in te brengen. Voor dit onderdeel is accreditatie aangevraagd.

Geef je voorkeursdatum aan via het deelnameformulier

Stap 4:
Overeenkomst deelname zorgprogramma Fractuurpreventie

Het addendum 'Zorgprogramma Fractuurpreventie' wordt via het secretariaat toegezonden

  In 4 stappen deelnemen aan het zorgprogramma

  1) Basischoling: On-demand webinar Fractuurpreventie (35 minuten)
  Link voor huisartsen
  Link voor POH-ers


  2) Posttoets Fractuurpreventie (15 minuten)
  Toets voor huisartsen
  Toets voor POH-ers


  3) Online vragenuur/ casuïstiek bespreking Fractuurpreventie (60 minuten)
  Met Jernt Korst (kaderarts bewegingsapparaat) en Esther Donga (internist-endocrinoloog) of Math Wijnands (reumatoloog)
  Meld je hiervoor online aan via onze website: 14 juni, 20 september en 13 december 2022

  4) Overeenkomst deelname zorgprogramma Fractuurpreventie
  Het addendum 'Zorgprogramma Fractuurpreventie' wordt via het secretariaat toegezonden

  Extra informatie

  Deelname aan het zorgprogramma is alleen mogelijk als minimaal één huisarts en één POH uit de praktijk de stappen 1 t/m 3 doorlopen hebben en het addendum getekend is. 

  Vergoeding zorgprogramma fractuurpreventie (2021):

  • Reguliere vergoedingen patiëntenzorg (consulten) vanuit S1 
  • Extra: Jaarlijkse vergoeding van 6 uur per normpraktijk, tarief POH 
  • Extra: € 8,- per in het zorgprogramma opgenomen en juist geregistreerde patiënt

  Informatie en contact

  Inge van den Borne
  Projectleider Fractuurpreventie
  Telefoon 06 - 4075 8299
  Stuur een email