Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over COPD:

Uw privacy

In de folders over de zorgprogramma’s van Zorggroep RCH Midden-Brabant leest u de volgende regels over privacy: ‘De privacy van patiënten en zorgverleners is voor Zorggroep RCH belangrijk. Alle actuele privacyrichtlijnen worden dan ook nageleefd om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van persoonsgegevens van patiënten en zorgverleners te voorkomen.’  Dan vraagt u natuurlijk: hoe maken zij dat waar?!

 

Dit zijn de uitgangspunten

Er zijn twee uitgangspunten die ons handelen bepalen.

  • De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Gedragscode EGiZ).
  • De NEN-norm 7510 die aangeeft wat een organisatie moet doen om informatie te beveiligen. De NEN 7510 schrijft voor dat een set van protocollen en procedures aanwezig moet zijn om informatie te beveiligen.

 

Welke voorziening hebben we getroffen?

Zorggroep RCH Midden-Brabant beschikt sinds januari 2015 over een beleidsplan waarmee de informatiebeveiliging tot in detail wordt geregeld. Momenteel wordt gewerkt aan de risico-analyse, de protocollen en alle procedures. Hiermee kan de Zorggroep aantoonbaar aan de nieuwste wet- en regelgeving in de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners voldoen.

 

Informatie-uitwisseling in de praktijk

Om u de best mogelijke zorg te bieden, werkt uw huisarts samen met andere zorgverleners, zoals een diëtist, podotherapeut of internist. Hiervoor wordt via een in de zorg gespecialiseerd computerprogramma informatie uitgewisseld tussen de zorgverleners die rechtstreeks zijn betrokken bij de behandeling van uw ziekte. Bij ons is dat het keteninformatiesysteem (KIS) van Care2U. Uw huisarts is de enige die uw volledige medisch dossier kan inzien. De andere zorgverleners zien alleen de informatie die van belang is voor de behandeling van uw aandoening. De huisarts mag deze informatie alleen verstrekken als u hiervoor toestemming geeft. 

 

1. Het geven van toestemming per zorgprogramma

Uw huisarts vraagt expliciet om uw toestemming binnen een behandeling waarbij informatie moet worden uitgewisseld via het KIS. Voor dit traject is de bescherming van de privacy via het document Brief aan patiënt met toelichting privacy

beschikbaar. Deze brief geeft uitgebreid uitleg over de gegevens die met andere zorgverleners worden gedeeld, wat daarmee gebeurt en wat dit voor u als patiënt betekent. Uw huisarts noteert in het KIS (keteninformatiesysteem) of u toestemming heeft gegeven. 

 

2. Geen toestemming geven per zorgprogramma

U kunt echter ook bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van gegevens uit uw dossier aan andere zorgverleners. 

De huisarts zal uw bezwaar noteren en naar handelen, hij zal u dan ook op de mogelijke consequenties wijzen: hij heeft niet de mogelijkheid om u te behandelen conform de stand van wetenschap en praktijk. U draagt hiervoor zelf het risico. Dit aspect wordt toegelicht in de Brief aan patiënt met toelichting op bezwaar.