Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Samenwerking Robin nu officieel

Vanuit RCH, Kring en de SHMB zijn we al enkele jaren drukdoende met de huidige arbeidsmarktproblematiek. Al eerder werd Robin als samenwerkingspartner genoemd in de nieuwsbrief rondom scholing en arbeidsmarktbeleid.  Om uitvoering te geven aan de doorontwikkeling van ons bestaande arbeidsmarktbeleid zijn we blij te mogen melden dat per 1 september de samenwerking met Robin nu officieel is gestart. De handtekening is gezet!

Regionale arbeidsmarktcapaciteit optimaliseren

De dienstverlening van Robin brengt zorgvraag en zorgaanbod samen door (potentiële) professionals op te leiden, te begeleiden, in te zetten en te laten doorstromen. Met deze samenwerking zetten we een goede en mooie stap om de beschikbare arbeidsmarktcapaciteit in onze regio te optimaliseren.

Focuspunten

Samen met Robin werken we in onze regio aan:

  • Groei en ontwikkeling van personeel
    Er wordt een online leerplatform (RCH Academy), ontwikkeld voor alle medewerkers van de bij ons aangesloten huisartsenpraktijken. Op dit platform kunnen meerdere gratis online cursussen gevolgd worden die bijdragen aan de ontwikkeling van (zorg)personeel.
  • Toenemende krapte op de arbeidsmarkt
    Robin ondersteunt bij de ontwikkeling van het BBL-traject (begeleiding en werkgeverschap).
  • Bewustwording en informatievoorziening rondom de (regionale) arbeidsmarkt, stage- en leerwerkplekken
    Voor het beschikbaar houden van zorg is het noodzakelijk gebleken dat meer ondersteunend personeel opgeleid wordt en dit kan niet zonder de beschikbaarheid van stage- en leerwerkplekken. Om onder andere het aanbieden van een stage- en leerwerkplek zo makkelijk mogelijk te maken is vanuit de samenwerking één regionaal stagepunt ontstaan waarop alle informatie en betrokken scholen gebundeld worden, waarbij inzichtelijk is hoeveel leerlingen op de wachtlijst staan om de opleiding te starten in afwachting van een stage- of  leerwerkplek.

 LHV Kring is co-financier van de samenwerking van RCH en Robin.