Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Wisseling Directie Zorggroep RCH

Beste huisarts, ketenpartner en relatie,

Het Bestuur van de Coöperatie Regionale Coöperatie Huisartsen (RCH) Midden-Brabant en de Raad van Commissarissen van de Zorggroep RCH Midden-Brabant BV willen u graag informeren over het volgende:
 
Per 1 januari 2021 zullen mevrouw Angela van Liempd en de heer Theo Bisschops terugtreden als leden van de Raad van Bestuur van de zorggroep. Zij bekleden tot die tijd de functies van respectievelijk medisch directeur en algemeen directeur.
 
De afgelopen 10 jaar hebben zij beiden een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Zorggroep RCH Midden-Brabant en haar medewerkers. Het resultaat hiervan is dat met die inzet er nu een stevige zorggroep voor en door huisartsen staat die een vooraanstaande rol speelt in het zorgveld in Midden-Brabant.
 
Zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen zijn mevrouw Van Liempd en de heer Bisschops veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid en het bereikte resultaat.
 
Met het oog op de continuïteit van de activiteiten van de zorggroep heeft het Bestuur van de Coöperatie met instemming van de Raad van Commissarissen de heer Herman Savelkouls per 1 september 2020 benoemd tot directeur bedrijfsvoering, waarbij hij tevens deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van de zorggroep.
 
De heer Savelkouls is sinds 1 september vorig jaar in dienst van de zorggroep, aanvankelijk als adviseur capaciteitsvraagstukken en is sinds dit voorjaar tevens werkzaam als manager bedrijfsvoering.
 
In voorbereiding op de bestuurlijke integratie tussen Zorggroep RCH Midden-Brabant, Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit, die voorzien is per 1 januari 2021, is inmiddels een procedure gestart om nieuwe leden voor de nieuw samen te stellen Raad van Bestuur te zoeken. De heer Savelkouls heeft namens de Raad van Bestuur van de zorggroep de bestuurlijke integratie in portefeuille.

De taken op medisch terrein zullen tot de aanstelling van een nieuwe medisch bestuurder in overleg met de huidige Raad van Bestuur naar onze mening afdoende worden geborgd.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: mevrouw Hanneke Neijenhuis.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Neijenhuis,
Voorzitter bestuur
Coöperatie RCH Midden-Brabant U.A.

Cor de Bas,
Voorzitter Raad van Commissarissen
Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V.