RCH volgt adviezen regionaal crisisteam huisartsenzorg en LHV/NHG

Dit bericht geeft een verdere uitwerking van de geadviseerde aanpassingen rondom de chronische zorgprogramma’s.
Lees ook de “praktische tips huisartspraktijken” van LHV/NHG 13-03-2020.
 
Adviezen RCH ketenzorg-maatregelen
 
Houd oudere en kwetsbare mensen zoveel mogelijk af om naar de praktijk te komen en zeg reguliere (ketenzorg) consulten voor de komende 6 weken af.
 
Telefonisch contact
Probeer zoveel mogelijk controles telefonisch of via beeldbellen te organiseren zoals bespreken van bloeduitslagen, klachten en vragen en zo de patiënt te ondersteunen. De POH kan mogelijk ook betekenisvol zijn in het bellen van kwetsbare ouderen zonder thuiszorg of goede mantelzorg en in het ondersteunen van de doktersassistente.
 


Diabetesverpleegkundigen
De spreekuren op de praktijk van de diabetesverpleegkundige (DVK) worden omgezet in telefonische contacten.
Hierover zal de DVK met de assistente/POH afstemmen.
De DVK’s blijven telefonisch bereikbaar voor de patiënt én POH. Alleen bij medische noodzaak zullen DVK’s patiënten fysiek zien, dit zal altijd in afstemming met de huisarts plaatsvinden.  
 
(Jaar)lab
Er wordt op dit moment gekeken naar mogelijkheden voor afschakelen van de (automatische) lab-oproepdienst uitgevoerd door Diagnovum of Star-shl  voor de DBC-patiënten.
Officiële mededelingen hierover volgen via mailing vanuit de diagnostiekorganisaties zelf richting de praktijken die gebruik maken van een oproepdienst.  
Maak je geen gebruik van een oproepdienst, dan luidt het advies ook:
Stel niet alleen het consult op de praktijk uit, maar ook de labcontroles.

Signaleringslijsten

Op korte termijn worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de signaleringslijsten “niet geregistreerde zorg” van dit en komend kwartaal. We gaan ervoor zorgen dat hiervoor passend beleid geformuleerd wordt. Dit wordt zo snel mogelijk met jullie gecommuniceerd.

Adviezen praktijken ketenpartners

Wij zijn door een aantal brancheorganisaties van onze ketenpartners benaderd met de melding dat ook zij de RIVM maatregelen zullen volgen. Dit betekent dat een aantal praktijken zullen sluiten.
Dit houdt in dat een verwijzing naar een ketenpartner alleen in acute situaties mogelijk is. Hierover zal dan van tevoren onderling afgestemd moeten worden.

Kantoor RCH

Ook wij als kantoororganisatie volgen de ontwikkelingen en adviezen van het RIVM en het regionale crisisteam huisartsenzorg in onze regio. Dit betekent dat onze medewerkers zoveel als mogelijk thuis werken. Ons kantoor is wel gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar.